Návšteva vo farnosti Žarnovica

Na nedeľu 5. septembra sme sa veľmi tešili, keď sme sa dozvedeli, že navštívia našu farnosť rehoľné sestričky vincentky z Nitry. Našli si čas, aby nás povzbudili a porozprávali hlavne o Panne Márii Zázračnej medaily.

Niektoré veci sme ani nevedeli, ale sestry vincentky nám všetko vysvetlili. Veľmi nás oslovili, až dojali, svedectvá, ktoré nám porozprávala sestra Renáta. Po odchode z tohto stretnutia som „zasadila” medailu do záhrady domu, ktorý to potrebuje. Veríme, že Panna Mária pomôže. Medailóniky som rozdala tým, ktorí mali záujem. Toto stretnutie bolo pre našu rodinu obohatením.

.
Kaplnky v našej farnosti putujú už od februára. Na príhovor Panny Márie sa v našej farnosti dejú veľké zázraky. Osobitne aj v našej rodine, kde bolo uzdravenie zo psoriázy a počatie dieťatka. Nech naša mocná a veľká nebeská Matka vyprosí požehnanie pre celé Združenie a všetky rodiny Panny Márie Zázračnej medaily.
Panna Mária, ďakujeme Ti a ďakujeme aj Vám, sestričky.

vedúce skupiniek  Mária Popeňažníková a Anka s manželom