Návšteva vo farnosti Martin

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. 5. september 2021 bol pre našu farnosť Martin významným dňom nielen preto, že po prázdninách sme mali o 15,00 hodine Korunku Božieho milosrdenstva s eucharistickým požehnaním, ale aj nanovo prezentáciu podomovej kaplnky Panny Márie ZM. Navštívila nás sestra Gemma a po 10 rokoch sme si pripomenuli a niektorí farníci sa po prvý raz dozvedeli, čo je to ZZM a podomová návšteva Panny Márie. Sestra Gemma pri sv omšiach v Martine, v Dražkovciach, aj v Sklabini krátko predstavila Zázračnú medailu, podomovú návštevu Panny Márie a pozvala veriacich na prezentáciu do farského kostola po korunke Božieho milosrdenstva. Vo filiálke našej farnosti Dražkovce počas sv. omše p. dekan Pavol Gera požehnal a slávnostne odovzdal kaplnku Panny Márie prvej rodine. Popoludní nám premietla stručný príbeh o Kataríne Labouré a porozprávala nám svedectvá.

.
Evanjelium dnešnej nedele bolo z Mk 7,31-37. Tak ako Ježiš tak aj jeho Matka Mária koná s diskrétnosťou, dobro robí bez zbytočného rozruchu. Evanjeliový príbeh zdôrazňuje potrebu dvojakého uzdravenia. V prvom rade je to uzdravenie z choroby a telesného trápenia, aby sa telu prinavrátilo zdravie. A je tu aj druhé uzdravenie – zo strachu. Strach nás núti odsúvať na okraj spoločnosti chorých, postihnutých trpiacich ľudí. Ježiš a Panna Mária nás vyzývajú, ako sa môžeme stať aktívnymi vykonávateľmi tohto EFFETA – otvor sa. Môže to byť aj cez prijatie Božej Matky do našich domovov.
„Niet žiadneho daru, ktorý by neprechádzal cez ruky Panny Márie.“ (sv. Ľudovít Grignion).
Na záver sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panna Márie a po požehnaní sme sa rozišli.
Nech nám Panna Mária, ktorá sa úplne otvorila Pánovej láske, vyprosí, aby sme každý deň vo viere zažívali zázrak Effeta, aby sme žili v spoločenstve s Bohom a s bratmi.

Mária Štrbová

 

zdieľajte - lajkujte :-)