Návšteva farnosti Bytča

V nedeľu 5.6.2022 na sviatok zoslania Ducha Svätého sme v našej farnosti Bytča privítali veľmi vzácnu návštevu. Pán Boh nám prostredníctvom sestry Gemmy poslal skutočné požehnanie. Prišla do našej farnosti s kaplnkou Panny Márie, je to apoštolát podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Už niekoľko rokov sme na ňu čakali, niektorí z nás už počuli o podomovej kaplnke Panny Márie, niektorí sú členovia vo vedľajších obciach a práve tá túžba mať ju aj v našej farnosti, aby ju spoznali aj naši veriaci a mohli ju prijímať vo svojich domácnostiach, bola veľká. Chceli sme, aby mohli pocítiť tú neuveriteľnú prítomnosť Panny Márie počas jej návštevy u každého z nás. Pandémia a opatrenia s ňou spojené čas čakania predĺžili. Ale Pán Boh vo svojej prozreteľnosti asi čakal na túto chvíľu a zrazu bola tu.

.
Sestrička nás pri všetkých svätých omšiach aj na našich filiálkach, okrem základných informácii, pozvala na poobedné stretnutie, kde nám pútavo, s láskou a obrovskou úctou k Panne Márii odprezentovala a priblížila históriu Zázračnej medaily Panny Márie, zjavenie Panny Márie  sv. Kataríny Labouré, šírenie Zázračnej medaily a vznik a pôsobenie Združenia Zázračnej medaily s jeho apoštolátom putovania kaplnky Panny Márie v rodinách. Tiež nám porozprávala krásne svedectvá, ako Panna Mária koná a pomáha v našich životoch, v životoch nás, obyčajných ľudí, častokrát ubolených, chorých, sklamaných, opustených, ako nám Panna Mária chce pomáhať v našich trápeniach, ale chce byť s nami aj v našich radostiach a v každodennom živote… ako naša drahá mama. Na záver nám vysvetlila, ako by mala prebiehať návšteva Panny Márie v krásnej kaplnke, ktorú budeme prijímať v našich domácnostiach.

Stretnutie bolo nádherné, odchádzali sme z neho s veľkou túžbou a radosťou, že ju budeme môcť už čoskoro privítať každý vo svojej domácnosti. Áno, už po stretnutí sme sa viacerí zhodli… prišlo k nám požehnanie. Ďakujeme drahej sestričke Gemme, že bola tým poslom, ktorý nám ho priniesol.

.

S úctou a vďakou veriaci z Bytče, Malej Bytče, Hliníka a Hlbokého