Návšteva v farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom

V nedeľu 5.6.2022 na Zoslanie Ducha Svätého zavítala do našej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiar nad Hronom sestra Mária, vincentka z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavila milosti, ktoré nám ponúka Panna Mária Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.

.
Porozprávala nám o pôvode Zázračnej medaily, o symboloch, ktoré sú na medaile zobrazené aj o význame kaplnky vo farnosti a v rodinách. Časy, ktoré žijeme, nie sú ľahké, a preto sa treba držať za ruku našej nebeskej Mamky, aby sme nezblúdili. Veríme, že aj skrze tieto dary z neba budeme o kúsok bližšie k Tej, ktorá nás chce všetkých dostať do neba.

Tešíme sa, až budú kaplnky posvätené a Panna Mária začne putovať po našich rodinách.

Lenka