Požehnanie kaplniek vo farnosti Mútne

6. júna 2022 na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sme mali pri večernej sv. omši milú návštevu. Prišli pátri vincentíni, Pavol Noga a Nikolaj Dobra, aby pre našu farnosť Mútne a filiálku Beňadovo posvätili a odovzdali prvým rodinám 15 kaplniek podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.

Tomuto všetkému však predchádzala návšteva sestričky Gemmy v našej farnosti, ako aj súhlas miestneho p. farára Richarda Juríka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

.
Keď sa to všetko začalo tvoriť, ani som vo sne netušila, že práve mňa si Panna Mária vyberie na túto službu. Pre mňa je to taký malý zázrak. Keď v 70-tych rokoch pôsobili sestričky vincentky v našej farnosti, ako malé dievča som chodila ku nim s mojou dnes už nebohou mamkou a pomáhali sme im so žehlením alebo len tak sme chodili a čerpali silu z ich zaujímavého rozprávania. Keď potom odchádzali, tak nechali u nás veľký obraz sv. Kataríny Labouré, ktorý sme mali stále na čestnom mieste v obývačke. Keď moja mama v r. 2007 zomrela, tak som si obraz zobrala a vôbec som netušila, aké to bude mať pokračovanie.

.
Veľmi sa teším zo záujmu o túto podomovú návštevu kaplnky Panny Márie u nás v Mútnom ale aj v Beňadove. Boli sme veľmi nadšení, že sa prihlásilo tak veľa rodín, až na 15 kaplniek putovnej Panny Márie. Bolo naším veľkým prekvapením, keď sme si z našej pýchy mysleli, akí sme nábožní a P. Pavol v kázni pripomenul všetkým prítomným veriacim, že už je toľko problémov zla v našich rodinách, že Panna Mária si musela nájsť cestu do našich rodín, aby pomáhala a orodovala u svojho Syna za nás hriešnikov. Po požehnaní kaplniek Panny Márie nahlasovanie rodín pokračovalo a tak sa naplnili zoznamy pripravených skupín a vytvorila sa aj nová 16. skupina.

Je našou veľkou túžbou, aby členovia rodín nielen pri návšteve kaplnky pocítili ozajstný dotyk Panny Márie, tak ako to pocítila sv. Katarína Labouré v r. 1830, keď sa jej zjavila Panna Mária a ona sa jej vrhá do lona a tak zažíva najkrajšie chvíle svojho života, ale našou veľkou túžbou je aj aby sa členovia rodín viac spoločne modlili a nachádzali si čas na Pána Boha i na seba navzájom a tak aby sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby, aby sa naplnila myšlienka sv. Jána Pavla II. „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“ Veľmi si prajeme, aby sme sa začali viac modliť za kňazov, aby tak, privádzali svojich veriacich skrze Máriu k Ježišovi, aby sme s Pannou Máriou zaspievali jej chválospev „Velebí moja duša Pána, lebo veľké a sväté je jeho meno“.

S láskou, radosťou a vďakou všetkým, ale hlavne Bohu za dar lásky, ktorý nám dáva cez materinskú lásku Panny Márie Zázračnej medaily.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“