Duchovná obnova Hronskom Beňadiku

11.jún 2022 bol v Hronskom Beňadiku dňom modlitieb, prosieb, ďakovania a zdieľania. V benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku sa konala duchovná obnova Združenia Zázračnej medaily, ktorej sa zúčastnili noví i stáli členovia.

Pod vedením pátra Mykola Dobru a sestry Márie Gostíkovej sme mali spoločnú sv. omšu, na ktorej boli požehnané
aj 2 kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily pre Prievidzu, modlitbu radostného sv. ruženca so sv. Vincentom a svojimi prednáškami o sv. Vincentovi a Panne Márii nás obohatil P. Mykola.

.
V neposlednom rade treba spomenúť pásmo o Božej prozreteľnosti, predstavenie Združenia Zázračnej medaily z historického hľadiska a spoločné zdieľanie. Veľkým požehnaním pre nás bola poklona pred relikviou Kristovej krvi v Bazilike sv. opáta Benedikta.

Celá duchovná obnova sa niesla v radostnej atmosfére a sprevádzala ju naša nebeská Matka svojou prítomnosťou.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.