Požehnanie kaplniek v Ladcoch

V sobotu  4. júna 2022 v predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého sme boli požehnaní nádherným časom, kedy prišiel páter Jozef Noga posvätiť kaplnky Zázračnej medaily pre našu farnosť. Boli sme svedkami dvoch úžasných okamihov.

Prvým bolo, že liturgia svätej omše bola už k slávnosti Ducha Svätého, skrze ktorého počala Panna Mária, skrze ktorého sa stala Matkou Spasiteľa – Kráľa kráľov, skrze ktorého sa stala Matkou milosrdenstva. Kiež by tento Duch Svätý pôsobil v našich rodinách a skrze ne v celej farnosti a boli sme tak svedkami duchovnej obnovy nášho spoločenstva.

.
Druhým zaujímavým okamihom bolo, keď v momente, keď sa chystal páter Jozef posvätiť kaplnky, vošli do kostola pútnici z Bratislavy a z obce Jarovce. Stali sa tak svedkami posvätenia kaplniek Zázračnej medaily pre našu farnosť. Kiež by aj v ich rodinách pôsobila zárzračne a priviedla ich bližšie k všemohúcemu Bohu.

Ďakujeme Bohu, že nás požehnal svojou láskou, že vzbudil v srdci Ľubky Zbínovej a ostatných žien potrebu tejto pobožnosti pre nás všetkých, ďakujeme nášmu otcovi Jozefovi, že ich podporil v ich snažení a tiež sestre Márii a pátrovi Jozefovi za ich ústretovosť a pomoc. Boh Vás všetkých žehnaj!

Katka