Medaila a zástava

18.júna 1988 bol v „La Manche libre“ /Slobodný kraj Manche/ uverejnený tento list pána Jeana-Marie Lejeune, advokáta v Cherbourgu /Normandia, Franc./ ohľadom „európskej zástavy“.

(8. decembra 1955, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, šesť signatárskych krajín patriacich do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, schválilo európsku zástavu.)

Pri príležitosti 40-tich rokov Európskej rady bola na stožiar mestského úradu v Cherbourgu vyzdvihnutá európska zástava. P. farár Peter Caillon, bývalý profesor veľkého seminára v Sées, nám pri tej príležitosti zaslal jednu informáciu a poveril nás, aby sme ju šírili ďalej.

Prinášame tu jeho svedectvo:

„V auguste 1987 som išiel do Lisieux a náhodou som stál pred Karmelom. Oslovil ma jeden pán a povedal mi: „Som zo Štrasburgu. To mňa poverili pripraviť náčrt európskej zástavy. Nechal som sa inšpirovať Bohom a vytvoril som koncept zástavy s modrým podkladom, na ktorom sa vynímalo dvanásť hviezd Zázračnej medaily z ulice du Bac. Takto je európska zástava zástavou Panny Márie: modrý poklad, dvanásť hviezd (Zjv 12). Hovorím Vám to preto, otče, lebo máte na hrudi krížik Modrej armády. Európska zástava bola prijatá najoficiálnejšie zo všetkých zástav, aké kedy boli. Všetky národy Európy hlasovali za ňu. Angličania váhali. Nikto nevedel odkiaľ pochádzala táto myšlienka: modrý podklad, dvanásť hviezd? Napokon všetci podpísali.“

Keď mi toto hovoril návrhár zástavy, ktorý bol hlboko veriaci kresťan, bol celý bez seba od radosti. Bol to skutočný zázrak, že táto zástava mala takú mariánsku inšpiráciu. Všetci verní návštevníci kaplnky na ul. du Bac, keď zbadajú túto zástavu, si môžu v duchu predstaviť uprostred tohto kruhu vytvoreného hviezdami, nebeskú Kráľovnú, ktorá už bola Kráľovnou Francúzska a teraz sa stala Kráľovnou Európy“.

 

(preklad z francúzštiny: z časopisu Message & messagers /Posolstvo a poslovia/, dvojmesačník vincentskej rodiny, č. 249, júl – august 2000.

zdieľajte - lajkujte :-)