DC ZZM v Nitre

Duchovné cvičenia ZZM v Kňazskom seminári v Nitre

26. – 28. augusta 2022

Takmer tri desiatky účastníkov sa v závere augusta stretlo na duchovných cvičeniach s P. Františkom Honíškom, ktorý nám spolu so sestrou Máriou Gostíkovou pripravili požehnané chvíle stíšenia a obrátenia. Božím riadením bolo aj konanie DC práve v dňoch, kedy si Cirkev pripomína dvoch veľkých svätých a to Moniku a jej syna Augustína. Aj pre ľudí 21. storočia sú príkladom vytrvalej snahy matky Moniky modlitbou vyprosiť obrátenie syna. Augustín nám môže slúžiť ako príklad človeka, ktorý aj napriek pádom, hriechu vždy hľadal pravdu, čo sa mu vďaka naplneniu Božou milosťou aj podarilo.

.

Témou DC bol postoj emauzských učeníkov, ktorým sme tak veľmi podobní. Oni zažili účinkovanie Pána Ježiša, videli zázraky, ktoré konal, a predsa po jeho odsúdení a ukrižovaní viac nevideli cestu, prepadli beznádeji a utekali z Jeruzalema. Keď sa im Ježiš na ceste prihovoril, ešte stále ho nespoznali. Aj my sa často správame podobne. Ak nie sú naplnené naše očakávania, chceme utekať preč a vlastne ani nevieme kam. Tak ako učeníkom, aj nám Ježiš chce ukázať cestu, ako možno aj v neslobode žiť slobodne. Ak sa necháme naplniť Božou prítomnosťou, utíchne túžba porovnávať sa s inými. Utíchne aj túžba chcieť viac a nepotrebných vecí. Chce to len otvoriť svoje srdce, vypovedať bôle, otvoriť sa a obrátiť k Bohu. On nám príde na pomoc, otvorí naše oči, uši aj srdcia, ktoré tak ako emauzským učeníkom začnú horieť pre Neho. A vtedy zavoláme, aby Pán zostal s nami, lebo potrebujeme s Ním byť, hovoriť, sedieť pri stole, spoznávať pri lámaní Chleba.

DC v prostredí seminára, kde sa formovalo veľké množstvo robotníkov do Pánovej vinice, je ideálnym miestom na takéto stretnutie – zastavenie človeka laika, pretože už sám priestor povznáša srdce k Bohu. Ďakujeme exercitátorovi P.Františkovi, sestre Márii, všetkým zúčastneným za krásne ľudské spoločenstvo, ale najviac dobrému Pánu Bohu za milosť môcť tam byť.

Mária Balková účastníčka farnosť Zbehy