Návšteva farnosti Bojnice a požehnanie kaplniek

V nedeľu 10. júla 2022 našu farnosť počas sv. omší v Bojniciach, navštívila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky Vincenta de Paul, aby nám porozprávala a oboznámila nás so ZZM. Priznám sa, že som nevedela o jej návšteve a o to väčšie bolo moje prekvapenie, keď som pri vstupe do nášho kostolíka v Dubnici (časť Bojnice) našla na stolíku Zázračne medaily, kľúčenky, knihy, škapuliare a pred oltárom obrazy a nádhernú kaplnku Panny Márie.

Po skončení sv. omše nám s veľkým záujmom a láskou rozprávala o ZZM o zjaveniach Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Vysvetlila nám, čo znamenajú jednotlivé symboly, naučila nás krátku, ale veľmi účinnú modlitbu: Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! Dozvedeli sme sa, ako prebieha podomová návšteva kaplnky Panny Márie a aké veľké milosti prostredníctvom Nej sa stali v mnohých rodinách. 🙂 V našej farnosti vyjadrili túžbu stať sa členmi ZZM aj vo farskom kostole, aj v našom kostolíku v Dubnici.

.

23.augusta prišiel do nášho farského kostola v Bojniciach P. Pavol Noga, aby požehnal pri večernej sv. omši spolu s naším pánom dekanom Antonom Eliášom dve kaplnky Panny Márie. P. Pavol nás veľmi povzbudil svojimi slovami o šírení tejto úcty k Zázračnej medaile a po skončení si prvé rodiny zobrali kaplnku Panny Márie domov.

Chcem sa z celého srdca poďakovať všetkým, hlavne sestre Márii za jej ochotu a lásku, s ktorou nám do Bojníc priniesla tak vzácnu návštevu.

vďačná ctiteľka Zázračnej medaily Jarka 🙂

.