Návšteva farnosti Nitra Chrenová

V dňoch 20. a 21.augusta 2022 počas štyroch nedeľných sv. omší našu farnosť Nitra Chrenová navštívila rehoľná sestra Mária Gostíková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. S veľkou láskou sa nám venovala a priniesla nám knižky, plagátiky, obrázky, kľúčenky, zázračné medaily, škapuliare a hlavne putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Zanietene nám rozprávala o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré sa udialo v roku 1830 v Paríži, o Zázračnej medaile, o pravej mariánskej úcte a o  podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily, ktorú chceme zaviesť aj v našej farnosti.

.

Sme za to veľmi vďační milej sestre Márii i nášmu pánovi farárovi Martinovi Bošanskému, ktorý nám to láskavo umožnil. Ostáva nám už len trpezlivo čakať, kedy si Pannu Máriu budeme môcť vziať k sebe.
vďačná farníčka Eva