Požehnanie kaplniek Panny Márie v Reľove

Po prezentácii sestier vincentiek, ktoré v lete navštívili našu farnosť Reľov, aby nás povzbudili a pozvali zapojiť sa do apoštolátu modlitieb za naše rodiny cez Združenie Zázračnej medaily a Podomovú návštevu Panny Márie, sa rýchlo prihlásilo 25 rodín a túžobne sme očakávali na požehnanie kaplnky Panny Márie, aby mohla začať svoju misiu a čím skôr putovať v našich rodinách.

.

Naša radosť a túžba sa naplnila v nedeľu 31.7.2022, keď pri sv. omši požehnal kaplnku náš pán farár Anton Šuňavský, pretože boli pre prázdniny a kňazom vincentínom sa nedalo prísť pre ich iné letné aktivity… Ako začala Panna Mária putovať po rodinách, zistili sme, že jedna kaplnka nám bude málo, lebo sa začali prihlasovať nové rodiny. Tak sme dostali aj druhú kaplnku, ktorú pán farár požehnal v nedeľu 4.9.2022 a odovzdal rodine, ktorá ju s veľkou láskou prijala.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

vďační veriaci z Reľova

.

zdieľajte - lajkujte :-)