Prosby

Tu sa nachádzajú Vaše prosby o modlitby.

Častejšie nás kontaktujete ohľadom modlitieb na Váš úmysel. Kliknutím na políčko formulár nám môžete Vašu prosbu poslať. Prosba o modlitbu bude čo najskôr zverejnená na tejto stránke, aby sa každý návštevník stránky mohol modliť na tento úmysel. Ďakujeme!

5.6.2017 - VZOR
Prosím o modlitbu za zdravie a Božie požehnanie pre moje deti a vnúčatá.
Ďakujem Anna z Bratislavy
15.6.2019
Za nové kňazské a rehoľné povolania, za zasvätených vo svete, laikov v službe a za 
každého brata a sestru, aby sme všetci plnili Božiu vôľu a tak nasledovali Krista, 
boli zdraví, šťastní a požehnaní. Chvála a vďaka Ti Pane za všetko. Amen. Miriam
15.6.2019
Prosím o modlitby za pána kaplána Pavla a naše spoločenstvo, nech je všetko obnovené 
a uzdravené v Kristovi, za Martušku, Martu, za seba i MBM, za naše rodiny, rodičov, 
za všetkých novokňazov, diakonov a kňazov, rehoľníkov, rehoľnice, katechétov, 
Bohu zasvätených - za Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre nás, zdravie a dary 
a ovocie ducha. Zuzana
15.6.2019
Prosím o modlitbu za dcéru Veroniku a syna Matúša, aby pocítili Božiu lásku 
a navrátili sa na jedinú cestu, ktorú nám dal Pán. Cestu viery a lásky. 
Ďakujem, Jana z Oravy
15.6.2019
Milé sestričky, veľmi pekne Vás prosím o modlitbu za mňa, aby som v pondelok spravila 
prijímačky a dostala sa na vysokú školu. Úprimne PBZ. Veronika
15.6.2019
Prosím o modlitbu za otehotnenie, s manželom sme 3 roky a túžime veľmi po bábätku. 
Michaela
14.6.2019
Milé moje sestričky. Veľmi Vás prosím o modlitby za moju celú rodinu, za vyriešenie 
ťažkých situácii po smrti môjho nebohého 31 ročného syna Matúša, ktorého si Pán 
presne pred rokom povolal k sebe do večnosti. Prosím o modlitby za jeho celú rodinu, 
za Zuzanu a jej deti, Elišku a Daniela, za pokoj a lásku a hlavne, aby vedela to 
prijať a sa nebúrila. modliaci sa rodičia, Kristína z Vrbova
14.6.2019
Prosím o modlitbu za zdravie a požehnane celej rodiny. Ďakujem veľmi pekne. Mária
14.6.2019
Bože, prosím o uzdravenie a o tvoje milosti pre svoju rodinu. Eva
14.6.2019
Prosím o modlitbu za moju nastávajúcu svatku Jitku, ktorá je chorá a je v nemocnici 
na onkológii veľká vďaka a Pán Boh zaplať. Stefany z Piešťan
14.6.2019
Prosím o modlitbu za zdravie a Božiu pomoc pre moju rodinu. Ďakujem
Ľudmila, z Oravy
14.6.2019
Prosím Pannu Máriu o zdravie pre celú moju rodinu, o lásku, pokoj, šťastie a jej 
ochranu na každom našom kroku. Ďakujem. Andrea, Stakčín
14.6.2019
Milé sestričky, prosím o modlitbu za moju mamu, aby prestala klamať a robiť hriech.
Pán Boh zaplať. Slávka
14.6.2019
Prosím o modlitbu za uzdravenie mojej dcéry z kožnej choroby a uzdravenie mojej 
mamy z všetkých fyzických ťažkostí. PBZ. Jana
14.6.2019
Prosím o modlitbu za vydanie knihy, poviedky. Martin, Kysuce
14.6.2019
Prosím za moju rodinu hlavne zdravie, pokoj, Božie požehnanie, aby každý našiel 
ten pravý zmysel života s Ježišom Kristom s jeho pomocou a ochranou. Mária
14.6.2019
Prosím o modlitbu za uzdravenie. ĎAKUJEM. Mária z Piešťan
14.6.2019
Veľmi pekne prosím o modlitbu pre môjho syna Adama, za zdravie, šťastie na cestách,
nápravu reči, a veľmi prosím o šťastné ukončenie skúšok, modlitbu aj za pani 
profesorku ktorá je dosť prísna. Ďakujem pekne. PBZ, Luba z Hlohovca
13.6.2019
Prosím za obrátenie k Bohu a Božie požehnanie mojej dcéry Alexandry a za obrátenie 
k Bohu a Božie požehnanie môjho syna Michala. PBZ. Anna z Humenného
13.6.2019
Prosím o modlitbu za uzdravenie syna Tomáša. Pán Boh zaplať. Matka
13.6.2019
Prosím o modlitbu za syna Martina za vyliečenie zo závislosti. Matka Zvolen
13.6.2019
Prosím o pokoj a lásku v rodine. Emília z Brezna
13.6.2019
Prosím modlitbu za moju rodinu za maminu za mňa, a za syna, aby sa nám podarilo 
v živote lepšie. Ďakujem, Adriana Teleková
13.6.2019
Za 4-ročného Matejka, ktorý je druhý rok v bdelej kóme. Za Božiu pomoc a zdravie 
pre Mateja a Božie vedenie pre všetkých členov rodiny. PBZ, Stanka z Bellová Ves
13.6.2019
Prosím o uzdravenie z choroby. Pán Boh zaplať. Henrieta
13.6.2019
Prosím za dar a milosť nájdenia dobrej práce pre mňa. Vďaka, Boh Vás žehnaj +++
Martin Lipka
13.6.2019
Drahí, vrúcne prosím o modlitbovú podporu za milosť obrátenia pre môjho muža, i za 
milosť obrátenia pre všetkých členov rodiny, ktorá je rozbitá egoizmom. Nakoniec 
i za milosť pre mňa dôverovať v Božie milosrdenstvo, že sa tak stane, za posilu 
ísť ďalej. Ďakujem, nech vás žehná Pán. Zdenka z Bratislavy
13.6.2019
Prosím o modlitbu za budúceho partnera aby mal rád aj dcérku a boli sme kompletná 
rodina. Kamila z Rimavskej Soboty
13.6.2019
Prosím za moje zdravie, zdravie celej rodiny a zdravie sestry a jej rodiny. 
Ďakujem MILKA z Vranova
13.6.2019
Prosím o modlitbu za ťažko chorého švagra Romana. Lenka zo Žiaru nad Hronom
13.6.2019
Prosím o modlitbu za manžela Jozefa za oslobodenie sa alkoholizmu a agresívneho
správania. Pán Boh zaplať. Dana z OL
13.6.2019
Milé sestričky prosím o modlitbu za pevnú vieru, Božie milosti, pokoj zdravie duševné 
a telesne pokoru pre moje deti s rodinami. BBZ, Magda
13.6.2019
Prosím o modlitbu za svoju vnučku Lauriku ktorá v nedeľu pristúpi k prvému svätému 
prijímaniu. Nech miluje pána Ježiša po cely svoj život a nech mu zostane vždy verná.
Durániková
13.6.2019
Bez hriechu počatá Panna Mária ja ťa prosím o ochranu všetkých kňazov, zvlášť 
o pátra Ondrejka sprevádzaj ho na ceste k svätosti, ochraňuj ho, buď mu vždy matkou,
taktiež o zvláštnu ochranu sestry Renátky a Gemmy, veď ich k svätosti. Oroduj 
za nás všetkých, aby sme odolávali pokušeniam, viedli mravný život aby sme sa raz 
vo večnosti stretli a spoločne chválili Boha. Amen. Anna Nemčeková, Valaská Belá
13.6.2019
Poprosím modlitby za vyriešenie, splatenie veľmi vysokých dlhov, za prijem 
a za ostatne rodinné veci. Ďakujeme. + Pavol
13.6.2019
Moje drahé sestričky.Srdečne Vás pozdravujem a som šťastná za vás s touto myšlienkou. 
Ja Vás chcem s pokorou poprosiť za odovzdanie mojej rodiny Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie a Božskému Ježišovmu srdcu, za zasvätenie ľudí Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, za obrátenie a živú vieru manžela a deti, za konanie Božej vôle a 
rozpoznanie jej, za mier a zdravý rozum vo svete, za jednotu kresťanov, za vyliatie 
Ducha Svätého, za väčšiu lásku a úctu ľudí k Panne Márii, za šírenie modlitby 
svätého ruženca, za kňazov a ich dary... Ďakujem. Som s Vami +++ 
Anna z Oravskej Lesnej
13.6.2019
Prosím Vás o modlitbu za oslobodenie od zlého. Vďaka ti Pane. Martin
13.6.2019
Prosím za uzdravenie duší - Ján, Tomáš, Peter, Marek, Ján, Jakub, Kristína, Jozef. 
Pan Boh zaplať. Jana, Čierne pri Čadci
11.6.2019
Prosím o modlitby za dcéru, ktorú čakajú na budúci utorok štátnice.
Pán Boh zaplať. Mária zo Žiaru
11.6.2019
Prosím o modlitbu za silu, odvahu a pokoj ticho dní. Nech Pán vedie všetky 
moje kroky a ukazuje mi cestu. Ďakujem, Andrej z Bratislavy
9.6.2019
Za rýchlu diagnostiku a následne za dobrý priebeh operácie, za celkové uzdravenie 
Viery. Za JG, VP, MF a ich celostné uzdravenie, na ich spol. mod. úmysly, najmä za 
duše v očistci. PBZ, Magda, Jana, Viera
7.6.2019
Prosím vrúcne o modlitbu za seba i za svoje dievča, aby sme rozpoznali Boží plán 
v našom živote a vedeli ho plniť. Tiež sa silu pokoj a odvahu. Ďakujem Andrej
6.6.2019
Prosím o modlitbu za moju dcéru, aby zvládla ťažkú skúšku a aby jej Pán poslal 
do cesty dobrého, veriaceho a milujúceho muža. Pán Boh zaplať. Hela z Nitry
6.6.2019
Milé sestričky, prosím o modlitbu za Božiu pomoc pre rodinu a za vyriešenie 
problémov. PBZ. Slávka
3.6.2019
Naďalej veľmi prosím o modlitby za obrátenie a oslobodenie môjho manžela Patrika. 
PBZ. Eva z DK
3.6.2019
Prosím o modlitbu za vnučku Elišku, za jej zdravie, aj za jej mamku, 
ktorá je v požehnanom stave. Pán Boh zaplať, Mária
2.6.2019
Za celostné uzdravenie JG, MF, VP, ich celých rodín a na ich spoločné 
modlitbové úmysly, najmä za duše v očistci. PBZ. Magda, Jana, Viera
2.6.2019
Prosím Vás s pokorou v srdci za nájdenie správneho zamestnania pre moju dcéru 
Júliu, ktoré ju bude baviť a napĺňať. Za nájdenie toho správneho životného partnera 
pre mladšiu dcéru. Nech im Pán Boh dá silu a múdrosť v správnom rozhodnutí. 
Nech Vás Pán Boh požehnáva za Vaše modlitby. Zo srdca ďakujem. Ana
1.6.2019
Prosím Vás o modlitby za Pavla, který má dnes narozeniny, za jeho vnitřní 
uzdravení a osvobození z moci zlého ducha, kterému Pavel otevírá srdce svým 
bezbožným životem. Prosím také za světlo Ducha svatého pro něho, ať správně 
vyřeší svoji složitou životní situaci ve shodě s Boží vůlí. 
Pán Bůh zaplať, Barbora z Brna
31.5.2019
Prosím o modlitby za zdravie svojho brata. Pán Boh zaplať za všetky modlitby.
Gabriela zo Žiliny
31.5.2019
Úpenlivo prosím o modlitby za moje úmysly, zvlášť za šťastlivý pôrod 
a zdravé dieťatko pre Martinku, za Božiu pomoc a Dary D. Sv. pre všetkých 
účastníkov pri vybavovaní pozemku pre mladú rodinku a ZBP celej našej rodiny. 
Zo srdca ďakujem, PBZ. Ruža z Vranova
30.5.2019
Prosím o modlitbu za telesné a duševné zdravie Cyrila, Jozefa a Lukáša.
Za požehnanie, pevnú vieru, lásku a svornosť celej mojej rodiny, za jej zdravie 
a ochotu robiť dobro. Za šťastlivý pôrod Lenky, za zdravie pre ňu a jej dieťa.
Pán Boh zaplať. Eva Humenné
28.5.2019
Prosím o modlitby za dary Ducha svätého, pokojnú myseľ a pomoc na skúške pre Samuela. 
Ďakujem, Renáta z Michaloviec
28.5.2019
Prosím o modlitbu za rodičov. PBZ. Slávka
28.5.2019
Prosím o modlitbu za pokoj v srdci za zlomenie pút zviazanosti... Ďakujem, Andrej
27.5.2019
Veľmi pekne Vás prosím o modlitbu za syna, ktorý bude mať v stredu opravnú 
záverečnú skúšku na VŠ. Veľmi pekne Vám ďakujem, mama
26.5.2019 
Za celostné uzdravenie LP, Panna Mária skry ju pod svoj ochranný plášť a celostne 
ju uzdrav. Prosím aj za rodiny JG, MF, VP a ich celostné uzdravenie. 
Za duše v očistci a za zomierajúcich. PBZ, Magda, Jana, Viera
25.5.2019 
Milé združenie, prosím Vás o modlitbu za zlepšenie vzťahov v práci, za pokoj, 
za vyriešenie mojej ťažkej situácie, ďakujem Eva
22.5.2019 
Prosím o modlitby za vyriešenie našej zložitej situácie v zamestnaní. 
Aby sa obmäkčili zatvrdnuté srdcia v našom okolí. Zároveň prosím o modlitbu 
za moju kamarátku, aby sa jej manžel odvrátil od alkoholu a za uzdravenie 
ich manželstva. A tiež o uzdravenie manželstva môjho kolegu. 
Za všetky Vaše modlitby Pán Boh zaplať. Eva
21.5.2019 
Za zdravie mojej dcéry, nech sa choroba zastaví a ona nech sa teší zo života. 
Maria
21.5.2019 
Veľmi prosím o modlitbu za pokoj v srdci za silu ísť ďalej a riešiť 
dlhodobé problémy. Ďakujem, Andrej
21.5.2019 
Prosím o kamaráta Martina, ktorý má dnes narodeniny, Bože sprevádzaj ho, 
daj mu radosť a prelom jeho neúspechy. Amen. Miro z Liptova
20.5.2019 
Za zdravie dcéry, nech sa choroba zastaví, nech ju Panna Mária ochraňuje 
a nech jej dá radosť zo života. Mária Bardejov
20.5.2019 
Milé sestričky, prosím o modlitbu za mňa, aby som to sklamanie všetko zvládla. 
Pan Boh zaplať. Slávka
19.5.2019 
Za dobrý priebeh a výsledok operácie u Viery, za jej celostné zdravie. 
Za celostné zdravie pre JG, MF, VP, ich celých rodín, za duše v očistci. PBZ
Magda, Jana, Viera
19.5.2019 
Pochválený buď Ježiš Kristus. Chcela by som Vás v menej celej rodiny poprosiť 
o modlitby za nášho bratranca Erika (27 rokov), ktorý leží po mozgovej príhode 
v umelom spánku. Prosíme za jeho uzdravenie, zotavenie a pozitívne správy. 
Vyslyš Pane Bože! Bohu vďaka! Mária z Prešova
19.5.2019 
Drazí, prosím Vás o modlitbu za duchovní uzdravení, obrácení a dar víry pro Milana, 
bývalého manžela mé dcery, který dceru dlouhodobě trvale pronásleduje urážlivou řečí 
a urážlivými esemeskami a telefonními hovory. Maminka Jiřina z Valašska
19.5.2019 
Prosím o modlitbu za dar materstva. Ivana z Košíc
18.5.2019
Prosím za svoje vnúčatká. Ďakujem Vám, Gabriela zo Žiliny
18.5.2019
Veľmi pekne prosím o modlitby za zvládnutie štátnicových skúšok. 
Prosím o dary Ducha svätého a ochranu Panny Márie za Peťku. Pán Boh zaplať. Monika
16.5.2019
Drahé sestričky,
prosím Vás o modlitby za zdravie a Božie požehnanie a plnosť darov sv. Ducha 
pre brata Michala. Ďakujem. Lucia
16.5.2019
Prosba o modlitbu za uzdravenie duše a tela, prosím o modlitbu za Božieho muža 
a deti, ako si to praje sam Boh. Bože uslyš. Pan Boh zaplať. Viera
16.5.2019
Matka Zázračnej medaily, prosím o pokoj a mier v srdci jedného nadriadeného, 
ktorý chce konať nečestne a za každú cenu si presadiť svoje, čím ubližuje mnohým 
ľuďom. Dotkni sa prosím jeho srdca, nech na miesto nenávisti a svojvôle 
bude v jeho srdci láska a pokoj. Hela z Nitry
12.5.2019
Za celostné uzdravenie JG, MF, VP, ich celých rodín a na ich spoločné modlitbové 
úmysly, najmä za nové duchovné povolania. PBZ
12.5.2019
Prosím za syna, za úspešne zvládnutie skúšok na strednú školu.
Prosím aj za mňa, som na psychiatrickom liečení. Nech ma Boh uzdraví. 
Prosím ešte za dcéru a za ďalšieho syna. Nech zvládnu túto situáciu.
Panna Mária oroduj za nás. Jana, Kysucké Nové Mesto
12.5.2019
Prosím o pomoc v modlitbách, za pokoj duše i tela, úprimná prosba o Božieho muža 
i deti. Úprimne prosím o pomoc v modlitbe za moju prácu a zmysel života.
Pán Boh zaplať za pomoc v modlitbe. Viera z Ehrwaldu
10.5.2019
Prosím o modlitbu za Ladislava, ktorý veľmi psychicky týra svoju manželku. Ďakujem
9.5.2019
Panna Mária, prosím ťa za Tvojich a Kristových milovaných kňazov, pomôž im 
a oroduj za nich. Naplň ich svojou láskou, pokojom a radosťou, žehnaj ich, nech 
sú zdravý, šťastný a plní ducha. Zuzana
8.5.2019
Prosím o modlitbu za úspešné obhájenie atestačnej práce. Zajtra 9.5. Bohu vďaka. 
Lenka
8.5.2019
Prosím o modlitby za uzdravenie dcéry Petry, syna Kristiána. Pán Boh zaplať.
Magdaléna z Popradu
8.5.2019
Prosím o modlitbu za Božiu pomoc pre dcéru. Bohu vďaka. Slávka
7.5.2019
Pane, ja ťa prosím za Vladka, pomôž mu prosím ťa, ujmy sa ho, žehnaj ho, 
chráň ho, bráň ho a pomôž mu plniť tvoju vôľu. Nech je zdravý, šťastný, 
požehnaný a žehnaj jeho i jeho matku a celú rodinu v hojnosti. 
Najsvätejšia trojica, Panna Mária, pomôžte mu prosím. 
Zmeňte jeho život. Zuzana
zdieľajte - lajkujte :-)