Požehnanie nových kaplniek v Rakúsoch a v Mlynčekoch

Naša duchovná rodina Združenia Zázračnej medaily sa rozrastá aj v našej farnosti, stále pribúdajú nové rodinky. Panna Mária sa ako vždy o všetko postará o to viac, keď vie, že Jej milé deti sa túžia s Ňou stretať a tak tomu bolo aj teraz. Pri stretnutí členov, ktoré sme mali aj so sestričkami vincentkami, v sobotu, 25. júna 2022, sme pri vzájomnom zdieľaní sa, videli potrebu pridať nové kaplnky do našich dedín, keďže sa počet záujemcov zväčšuje. A tak sa 18. júl a 2. august 2022 stali významnými dňami v našej farnosti Rakúsy a na filiálke Mlynčeky. V júli bola požehnaná druhá kaplnka v Mlynčekoch a v auguste tretia kaplnka v Rakúsoch.

.
Teraz bude Panna Mária navštevovať naše príbytky častejšie a my sa spoločne v modlitbách budeme stretávať aj s Jej drahým Synom. Vďaka Ti, Panna Mária, za naše sestričky, kňazov a všetkých  šíriteľov Tvojej lásky.

Nedá mi nespomenúť slová mariánskej piesne, ktorú sme si často pri putovaní za Mamkou Božou spievali: „Kde si, si kde si, o Mária, kde Ťa hľadať mám…” – Tu Panna Mária sama za nami prichádza, len Jej otvorme svoje srdcia…

Eva Mačičaková, vedúca ZZM