Návšteva farnosti a požehnanie kaplniek Panny Márie vo Veľkej Lomnici

O putovnej kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily som sa dozvedela v marci 2019. Spomínam si, ako som bola na ľudových misiách v susednej dedinke Huncovce, ktoré viedli kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Veľmi ma oslovilo, keď pri sv. omši požehnávali a odovzdávali kaplnky s Pannou Máriou do rodín. Mala som veľkú túžbu, aby sme mali tento vzácny dar aj v našej farnosti. Dozvedela som sa, že to je apoštolát Združenia Zázračnej medaily, že to chodia predstavovať sestry vincentky a že je potrebné zohnať 25 ochotných rodín, ktoré by tvorili skupinu. Išlo to naozaj veľmi rýchlo, v priebehu hodiny bol zoznam pripravený. Skontaktovala som sa so sestričkou Máriou, ktorá je v centre ZZM v Nitre, ale stretnutie nám prekazil koronavírus a pandemické opatrenia.

.
Približne po dvoch rokoch sme opäť hľadali termín stretnutia sa vo farnosti. Po súhlase pána farára sa naše stretnutie naplánovalo a uskutočnilo v nedeľu 24. júla 2022. Do našej farnosti prišli sestričky z Dolného Kubína, sr. Gemma so sr. Adelou. Bola som šťastná, že sa ich návšteva v našej farnosti konečne zrealizovala. Predstavili nám pri sv. omšiach v krátkosti, o čo ide a rozdali nám Zázračnú medailu. Poobede o 14,00 hod. pripravili krásnu a hodnotnú prezentáciu o Združení Zázračnej medaily, o zjavení Panny Márie, dozvedeli sme sa viac zo života sv. Kataríny Labouré a o prijatí kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily do našich domácností. Postupne sa zapísalo a prihlásilo do 50 rodín. Pán kaplán, má vo farnosti na starosti aj rómsku osadu. Jeho túžbou je, aby bola kaplnka aj v osade, tak sa teším, ako sa Panna Mária stará o všetkých.

.
8. augusta 2022 nastal vytúžený deň, keď sme privítali pátra Dominika Pavla CM. Na slávnostnej sv. omši nám požehnal a odovzdal 4 kaplnky a týmto dňom sme vstúpili do Združenia Zázračnej medaily. Kaplnky putovali do našich rodín. Tri zostali vo farnosti a filiálke a jedna išla do rómskej osady. Možnosť sa prihlásiť do skupiny s túžbou pravidelne prijímať Pannu Máriu je neustále. Som šťastná a vďačná Pánu Bohu a Panne Márii za milé a srdečné sestričky a kňazov vincentínov, za ich starostlivosť a službu slúžiť Bohu a ľuďom. Myslíme na nich v modlitbách. Verím, že ich záslužnú činnosť Pán bohato odmení.

Adriána Košárová, vedúca ZZM