Návšteva farnosti Dolná Súča

V nedeľu 14. augusta.2022 nás poctila návštevou sestra Mária Gostíková. Pre veľký záujem o putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily sme pozvali sestru Máriu, ktorá je poverená šírením úcty k Panne Márii Zázračnej medaily, aby nám vysvetlila, ako si Pannu Máriu cez putovnú kaplnku uctiť a tým vytvárať priestor pre prehĺbenie viery a vzťahu s našou nebeskou Mamou. Sestra nám priniesla 5 putovných kaplniek, pretože sa nahlásilo hodne ľudí.

Zároveň nám priblížila, aká je to veľká milosť mať Zázračnú medailu, či Červený a Zelený škapuliar. Pookriali sme na duchu.

.
Ďakujeme, sestra Mária, za Vaše nasadenie, ochotu a vernosť svojej službe. Povzbudilo nás počúvať o zázrakoch, ktoré si mnohí vyprosili vďaka týmto darom neba.
Janka