Požehnanie 10. kaplnky v Dolnom Kubíne

V pondelok 15. augusta 2022, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, bola požehnaná už desiata kaplnka Panny Márie v našej farnosti Dolný Kubín; keďže postupne rodiny pribúdajú, bolo potrebné rozdeliť skupinku a tak vznikla nová skupina.

Kaplnka Panny Márie bola pre našu rodinu veľkým darom z Neba, bol to načasovaný darček, keďže som sa Jej, Kráľovnej Neba a Zeme, v deň Nanebovzatia zasvätila ako otrokyňa z lásky… Ten dar Márie v rodine sme pociťovali už pri predošlých návštevách Jej Veličenstva, ale zvlášť teraz, keď sme si kaplnku zobrali pod patronát a bola nám takto slávnostne odovzdaná po posvätení naším pánom kaplánom.

.

Pre mňa ako mamu je krásnym svedectvom mocného orodovania Mamy, keď sa naše deti zjednotené v modlitbe ruženca modlia s Mamičkou, ale to najkrajšie svedectvo pre mňa boli slová môjho manžela, keď mi raz ráno povedal….nezdá sa ti, že je u nás pokoj, ako je u nás Mária?

Ticho som sa usmiala, objala ho a prežívala neskutočnú radosť v srdci. Vďaka Ti Mamička

.