Návšteva vo farnosti Nevoľné a Veľká nad Ipľom

V sobotu 12. marca 2016 sme sa cestou na 2. formačný deň do Lokce zastavili vo farnosti Nevoľné – filiálky Ihráč. Je to rodná dedina našej sr. Cecílie, cez ktorú sa sem Združenie Zázračnej medaily s apoštolátom podomovej Panny Márie dostalo. Na stretnutie do kostola prišlo asi 45 členov, medzi nimi boli aj mladí, ktorí nacvičovali Pašie. Stretnutie sa nieslo vo veľmi srdečnej atmosfére, boli sme veľmi milo prijaté. Prišiel aj pán farár dp. Jozef Štrba, ktorý privítal toto stretnutie, pri ktorom sme vysvetlili cez prezentáciu pôvod Zázračnej medaily, Združenia Zázračnej medaily a podomovej návštevy Panny Márie. Ďakujeme za milé pohostenie u pani kostolníčky a za všetkých veriacich z Ihráča.

Ihráč

.

Vo štvrtok 31. marca 2016 bola naším cieľom Rožňavská diecéza – farnosť Veľká nad Ipľom. Vo farnosti budú misie, ktoré budú mať naši pátri vincentíni. My sme prišli pred nimi, aby sme predstavili apoštolát Združenia Zázračnej medaily podomovú návštevu Panny Márie. Po srdečnom privítaní správcu farnosti dp. Petra Manducha a po sv. omši o 17.00 hod., sme mali vo veľmi peknom kostolíku prezentáciu o ZZM spojenú so svedectvami. Panna Mária si poslúži aj deťmi. Veľmi nás potešilo, keď dievčatko volalo svoju babku, aby sa išli zapísať, lebo chcela Pannu Máriu. Ďakujeme pánu farárovi za milé prijatie a pohostenie. Veríme, že Panna Mária si nájde miesto v rodinách tejto farnosti. Počas misií, ktoré sa uskutočnili dňa 9. do 17. apríla 2016 bola požehnaná jedna kaplnka Panny Márie, ktorá putuje a navštevuje rodiny, ktoré sa prihlásili.

Veľká nad Ipľom

.

sestry vincentky