Návšteva farnosti Nové Sady

15.september bude pre farnosť Nove Sady pamätný deň, pretože nám sestra Mária priniesla kaplnky Panny Márie. Pútavým spôsobom nás oboznámila so zjaveniami Panny Márie sv. Kataríne Labouré a posolstvom skrze Zázračnú medailu. Keď sme sa zoznamovali s detailmi na prednej strane medaily – ako si Panna Maria privinula zemeguľu na srdce, každý z nás pocítil teplo materinskej lásky a túžil v tomto náručí zostať. O každom symbole sme sa dozvedeli niečo nové a dúfam, že aj toto obohatenie nám prinesie duchovné milosti, ktoré nám Matka vyprosuje svojho Syna.

.

Sestra Mária vysvetlila, ako kaplnka putuje do rodín, prečo putovanie – Panna Mária pomáha neustále a koľko rodín je ideálne mať v skupinke. Nakoniec pridala aj niekoľko zážitkov pri putovaní kaplnky v iných farnostiach.
Bohu vďaka za tento duchovný zážitok a už sa tešíme na našu nebeskú Matku, ktorú radi privítame v našich rodinách.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Ešte raz veľké Pán Boh zaplať.
Anka

.