Návšteva farnosti Lietava

Srdečne ďakujeme sestre Gemme, že nás prišla v nedeľu 18.9.2022 do našej farnosti poinformovať o apoštoláte Združenia Zázračnej medaily. O tomto apoštoláte sme sa dozvedeli od priateľky zo susednej farnosti. Keď to porozprávala svojmu synovi, povedal jej, že tento apoštolát prebieha aj na Cirkevnej škole v Žiline na Solinkách, kde učí. Aj my sme mali túžbu prijať Pannu Máriu do našich domovov. Pán farár bol ústretový a odporučil, aby sa záujemcovia zapísali do zoznamu. Ľudia mali o to záujem a dosť veľa sa ich zapísalo.

Veľmi nás potešil oznam, že v nedeľu príde do nášho lietavského kostola sestrička, ktorá nás s týmto apoštolátom oboznámi. Už sme sa za to dlhšie modlili.

.

Keď sa ľudia zapisovali do zoznamov, vysvetľovali sme im, o čo ide, ale sestrička to v oznamoch pri svätých omšiach predniesla jasne, zrozumiteľne a dôsledne, takže každý mohol nadobudnúť presný obraz, o čo ide. Všetci mohli vidieť kaplnku vystavenú pred oltárom a tiež zväčšeninu Zázračnej medaily. Po sv. omši sa zaujímali o to aj ďalší veriaci, ktorí ešte neboli zapísaní.

Ďakujeme aj za prezentáciu, ktorú nám sestrička sprostredkovala poobede v našom kostolíku. Každý z nás mohol pochopiť, že cez Máriu sa dostaneme bližšie k Ježišovi a vďaka aj za konkrétne povzbudenia a príklady zo života.

Ja som si napríklad spomenula na odporúčanie zobrať si kaplnku do kuchyne, keď varím alebo tam, kde žehlím a pod. My síce ešte kaplnku nemáme, ale mám Zázračnú medailu na krku a tak som si často pripomínala, že to, čo robím, chcem robiť s Máriou… Toto vedomie, že je so mnou Matka, mi dávalo pokoj.

Tiež ma povzbudili – a iste nielen mňa – príklady zo života tých, ktorí prijali kaplnku, zázraky na príhovor Panny Márie. Veľmi živo sestrička opísala príhodu sestier, ktoré cestovali za Košice a došiel im benzín… to bol ozaj silný zásah Panny Márie. A dôvera sestier hodná nasledovania.

Vďaka, sestra Gemma, za Vašu obetu a ochotu, cez Vás sa Panna Mária dostáva do našej farnosti, do našich rodín, do našich domovov, do našich sŕdc. A my sa môžeme dostať bližšie k jej Synovi.

Ešte raz zo srdca ďakujeme a vyprosujeme Vám aj nám na príhovor Panny Márie veľa Božích milostí!

Eva Masná a Martinka Masná z Podhoria