Požehnanie kaplniek vo farnosti Nové Sady

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie nás vo farnosti Nové Sady sestra Mária oboznámila so ZZM. A keďže záujem o prijatie kaplnky do domácností bol veľký, Panna Mária hneď zareagovala a už 19.9.2022 k nám zavítal páter Garaj, aby požehnal našich 6 kaplniek.
Sv. omšu o Panne Márii obohatil páter slovami a príkladmi, ktoré sú skutočne žité. Ukázal vzťah ako cestu a rodinu ako dôležitú bunku nášho duchovného života. Sme vďační za jeho prítomnosť medzi nami.

.

Pred záverečným požehnaním nám páter požehnal kaplnky a odovzdal vedúcim skupiniek, ktoré si ako prvé odniesli kaplnku domov.

Ďakujem Pánu Bohu i nebeskej Matke za všetkých členov ZZM z Nových Sadov, Sily, Čabu, Šurianok a Hruboňova ( na začiatku 86 zapísaných), za všetky milosti, ktoré sme už dostali a veríme že budeme svedkami ďalších.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Anka

.