Modlitbový večer vo Zvolene-Západ

Členovia Združenia Zázračnej medaily strávili v piatok, 22. marca 2024, spoločný večer so vzácnym hosťom. Medzi sebou sme privítali sestru Máriu Gostíkovú, ktorá nám porozprávala viac o histórii združenia a povzbudila nás svedectvami.

Počas minuloročných misií vo farnosti Zvolen – Západ sme sa dozvedeli viac aj o putovnej kaplnke Panny Márie. Naši farníci využili možnosť privítať Pannu Máriu vo svojich príbytkoch a tak po sídlisku Západ (ale nie len) putujú až tri kaplnky. Všetci, ktorí ju prijímame u seba doma, sme sa zároveň stali členmi Združenia Zázračnej medaily. Koordinátorkou združenia pre západný región je sestra Mária Gostíková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá pricestovala do Zvolena a strávila s nami príjemný večer.

.

Členovia združenia sa v piatok pred večernou sv. omšou pomodlili krížovú cestu. Do modlitby sa aktívne zapojilo viacero členov a spoločne so sv. sestrou Katarínou Labouré sme rozjímali nad utrpením Pána Ježiša. Po svätej omši sme sa stretli v Klube u Jakuba, kde sa nám už prihovorila sestra Mária. V jej obsiahlej prezentácii nám priblížila históriu Združenia Zázračnej medaily, ale aj zjavenia sv. Kataríny a ukázala nám fotografie z Kaplnky zjavenia na Rue de Bac a vysvetlila nám symboliku niektorých oltárov či sôch spätých práve s touto sväticou. Na záver nám sprostredkovala svedectvá viacerých ľudí, ktorí prijímajú kaplnku s Pannou Máriou a povzbudila nás tak na našej ceste. Dodala nám veľkú nádej, že prijímaním putovnej kaplnky sa nám dostane mnoho milostí, o ktoré prosíme vo svojich modlitbách. Niektorí prítomní členovia nabrali odvahu a podelili sa o svoje svedectvá s ostatnými. Nielen oni už spoznali silu medailónu a modlitby, ktorú odovzdávame našej najväčšej orodovníčke v nebi.

Po prezentácii sme sa spoločne pomodlili Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho srdca. Po ňom nám administrátor našej farnosti páter Rafael Tresa OP udelil požehnanie a debata pokračovala v neformálnej atmosfére pri malom pohostení. Sestre Márii ďakujeme, že prišla medzi nás do Zvolena a pripomenula nám, akú dôležitú úlohu môže Panna Mária zohrávať v našich životoch, keď ju prijímame u seba doma. Sestra Mária s veľkým zanietením šíri úctu k Panne Márii a sme jej vďační, že nám preukázala tento príklad, aby sme aj my prostredníctvom putovnej kaplnky podporovali toto posolstvo.

Alžbeta Paulíková

.