Duchovné cvičenia ZZM v Nitre

Dňa 26. – 28. januára 2018 sa v Nitre uskutočnili prvé duchovné cvičenia v tomto roku pre členov Združenia Zázračnej medaily. Duchovné cvičenia viedol o. Ondrej Skočík CM a zúčastnilo sa na nich 46 členov z rôznych farností. Niektorí mohli prísť len na jeden deň, v sobotu.

Páter Ondrej hovoril mnoho pekných myšlienok … napr. Duchovné cvičenia sú hľadaním Boha, je dôležité na čas odísť zo sveta, aby sme v Božej blízkosti prehodnotili svoj život, či žijem podľa Božej vôle, vo svetle evanjelia. Čo máme robiť? Odkloniť sa od hriechu, je to duchovný zápas o život, preto potrebujeme zostať v Božej prítomnosti. Hovoril aj o sv. Vincentovi de Paul, bol to človek, ktorý zmenil tvár cirkvi. Môže byť pre nás inšpiráciou. Kde sa to v ňom vzalo? To, čo zmenilo jeho život bol osobný vzťah s Kristom. Jeho inšpiroval jediný bod, osoba Ježiša Krista. Ježiš Kristus je pravidlom a centrom ich života, misie, služby. Spolubratovi Vincent napísal: „Pamätajte, že žijeme v Ježišovi Kristovi, skrze Krista a v ňom musíme aj zomrieť. Náš život musí byť skrytý v Ježišovi Kristovi a naplnený Ježišom Kristom.“

.
V ďalších prednáškach v sobotu hovoril o Panne Márii, ktorú nasledujeme ako členovia ZZM, ako Nepoškvrnenej, milostiplná obdarovaná Bohom, plná Boha, Pán s Tebou. Je to túžba Boha byť s ľuďmi. Keď pozeráme na Máriu, nemôžeme zabudnúť na Boha. Mária je vždy s Bohom, ktorý sa dáva. Mária je adorátorka Otca, je v stálej poklone pred Bohom. Panna Márie je Pánova služobníčka. Panna Mária ako evanjelizátorka chudobných, prináša Ježiša, tak kde ide! V tomto zmysle je aj apoštolát podomovej návšteve Panny Márie, ako nositeľky Boha a Jeho svetla do našich príbytkov a životných situácii. V ďalšej prednáške sa P. Ondrej zameral nad realitou života, nad problémami, otázkami, ktoré nás sprevádzajú, rôzne druhy sekularizácie, aby sa vysunuli náboženské prejavy z verejnosti. Cirkev nie je vlastníkom Božích tajomstiev, ale, aby ich strážila, vysvetľovala tomuto svetu. Boh vždy vzbudí ľudí, ktorí pomôžu k zmene, oprave v Cirkvi. Využiť mariánsky apoštolát medzi ľuďmi! Náš apoštolát je misia Ježiša Krista! Posledná prednáška bola v podaní sr. Renáty, ktorá nám vysvetlila tému duchovného materstva, ako žiť mariánsky v našich všedných dňoch. Obetovať všetko pre duše, pre povolania.

V programe bola modlitba chváľ, adorácie, ruženec, sv. omše. Dni duchovných cvičení spestrili svojou účasťou mládež zo Združenia mariánskej mládeže, ktorá mala animakurz a stretli sme sa na spoločnej sv. omši, adorácii. Boli sme povzbudení ich horlivosťou, zbožnosťou, aj spevom. Novinkou na DC bolo pozeranie povzbudzujúceho filmu o živote sv. Vincenta de Paul.

.
Ďakujeme za krásne chvíle strávené v tomto spoločenstve, za doprevádzanie a program duchovných cvičení. Ďakujeme za veľké a potrebné povzbudenie pre náš život, ktoré sa nám dostáva cez tieto spoločné stretnutia. Vždy sa nám veľa dostane! Stále sa máme, čo učiť!

vďační účastníci
.