DC a stretnutie koordinátorov v Nitre

Dňa 21. až 23. februára 2020 sa konali duchovné cvičenia pre členov ZZM v Nitre. Vďaka sestričkám a P. Jozefovi Garajovi sme zažili malé nebo. Páter nás povzbudzoval čítať Božie Slovo, prežívať sv. omšu a domov doniesť kus neba. Učiť sa dôverovať Bohu vo všetkom a odovzdávať všetky starosti aj radosti podľa príkladu života pátra Dolinda Ruotola.
.
Homílie pátra Garaja boli pútavé, až sme mali pocit, akoby sme prebrali celé Písmo. Páter nám ukázal ako prežívať
sv. omšu so živým Pánom Ježišom a jeho Matkou, Pannou Máriou, našimi anjelmi a dušami, ktoré sme tu na zemi poznali. Sestra Renáta v nás vzbudzovala túžbu, prežívať adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou s láskou k Pánu Ježišovi
a Panne Márii, lebo sú zjednotení. Eucharistia je Telo a Krv Božieho Syna a aj Panny Márie.
.

.
V sobotu v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie vedúcich skupín – koordinátorov podomovej návštevy Panny Márie z okolia Nitry. Začali sme modlitbou ruženca Svetla a sv. omšu. Zišlo sa nás spolu 60 účastníkov. Stretnutie pokračovalo informáciami o združení a jeho aktivitách s ponukou povzbudiť a zapojiť členov ZZM vo farnostiach. Nasledovala vzájomná deľba účastníkov z rôznych farností. Stretnutie sme ukončili osobnými rozhovormi pri agapé. Premietli sme nový film Tichý posol o sv. Kataríne Labouré a zjavení Panny Márie.

.
Všetci sme si odniesli veľké povzbudenie do dní nášho života! Dúfam, že budeme dlho čerpať z Slova Božieho, z prednášok. Aby sme mohli prežívať život v jednoduchosti, láske a v túžbe po Bohu, našom Spasiteľovi s pomocou Panny Márie!

Darina E., aktívna členka ZZM

.
.
.