BPH, charita a pomoc chudobným

Na jeseň 2019 a na začiatku roka 2020 sa naši členovia zapojili do pomoci chudobným. V mnohých farnostiach napiekli medovníkové srdiečka a zorganizovali zbierku „Boj proti hladu.“ Posledná zbierka 13. ročníka bola ukončená 29.2.2020 s čistým výnosom 226 427,60 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom. Aj tento rok sme pomohli mnohým deťom, chudobným rodinám a osamelým vo svete i na Slovensku!

Nech je Božie požehnanie vašou odmenou!

.
Vo farnosti Oščadnica sa zapojili mnohí farníci:

„Chcela by som touto formou poprosiť ľudí, deti, mládež, všetkých, ktorí by nám chceli pomôcť v nedeľu 26.1.2020 po sv. omši o 7,00 h, 8,10 h a o 10,20 h predávať medovníkové srdiečka, ktoré napiekli naše aktívne členky a pobalili na oščadnickej charite. Každoročne robíme túto akciu na podporu boja proti hladu vo svete, pre núdznych a opustených. Pevne verím, že vaše srdcia sú láskavé, dobroprajné a dobrosrdečné a ako po minulé roky aj teraz sa nám podarí sestričkám vincentkám odovzdať pekný finančný dar! Veď 1 euro je len symbolické, minieme ho ľahko na nepodstatné veci, ktoré ani nepotrebujeme. A takýmto spôsobom podáme pomocnú ruku tým, ktorí si to budú veľmi vážiť, tým, ktorí budú zo srdca ďakovať, nielen slovne ale aj modlitbou! Oščadničania sa vždy zapojili do každej akcie, ktorá bola na pomoc niekomu. Veď, ako nám Ježiš hovorí o skutkoch lásky – podaj pohár vody smädnému, obleč nahého, navštív chorého atď,… Oščadničania, otvorte svoje srdcia, kde sídli to najcennejšie – láska, tej nikdy nie je dosť. Prečo by sme si už tu na zemi nechceli pripravovať nebo? Stačí tak málo: úsmev, láska, spolupatričnosť k blížnemu…. Pán Boh všetko znásobí. Tešíme sa na vás, na vašu pomoc a spoluprácu. Stretneme sa v sakristii pred ukončením sv. omše.“

.
V iných farnostiach členovia ZZM zorganizovali zbierku „Taška sv. Vincenta“, zbierku potravín a rôznych vecí pre tých, ktorí to potrebujú. Nech dobrý Pán Boh aj na príhovor sv. Vincenta, odmení každú ochotu pomôcť a podeliť sa!

.
Vo farnosti Oščadnica vznikla farská charita na jeseň 2018, medzi jej činnosti patria potravinové zbierky, sociálna pomoc rodinám, návštevná služba. V spolupráci s pánom farárom a diecéznou charitou ju založili členovia Združenia Zázračnej medaily. Ich činnosť je potrebná a požehnaná, pomáhajú mnohým ľuďom, objavujú rodiny, ktoré sú v núdzi. Angažujú sa v zbierkach vecí a potravín, ktoré potom podľa potreby rozdeľujú vo farnosti. Jednou z nich bola aj potravinová zbierka TESCO. Do zbierky sa zapojili mamičky s deťmi, aj mládež slúžila s oduševnením, dokázali, že im nie je ľahostajný núdzny a chudobný človek… Veľká vďaka dobrým ľuďom, darovali nám vyše 650kg potravín.

 

.

„Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov,
lebo iba vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.“
Vincent de Paul

 

zdieľajte - lajkujte :-)