Duchovná obnova v Oravskom Bielom Potoku

Deň 2.apríla 2022, fatimská sobota, bol pre našu farnosť veľkým požehnaním. Sme nesmierne vďační našej nebeskej mamičke Panne Márii za všetky tie milosti, ktoré nám počas duchovnej obnovy ZZM vyprosila.

Bol to krásny a požehnaný čas. Veľmi milo nás prekvapil počet ľudí, ktorí si našli čas a zúčastnili sa na tejto celodennej akcii. Ako organizátori duchovnej obnovy sme sa trošku aj zapotili, pretože Panna Mária Zázračnej medaily si pozvala do našej maličkej dediny vyše 100 ľudí z 20 -tich farností /dedín z okolia a z rôznych kútov Oravy, členov a priaznivcov Združenia Zázračnej medaily. Nakoľko sa prihlásilo tak veľa členov, mali sme obavy, ako to zvládneme. Nikdy predtým sme takú veľkú duchovnú obnovu neorganizovali. Oslovili sme našich mladých v dedine, aj našich členov a oni všetci súhlasili, pomohli nám a zapojili sa do príprav, za čo im úprimne z celého srdca ďakujeme. Pomáhali pri chystaní sály, obsluhe hostí a všetko čo bolo treba. Bez ich pomoci by zvládnuť toto všetko bolo veľmi náročné. Celý tento čas sme zverili Panne Márii. Keď si pozvala toľko ľudí, nech sa o to všetko aj postará. Veľká vďaka patrí Monike Š., Erike V., Janke H. vedúcim skupín ZZM vo farnosti a hlavným koordinátorkám dnešného dňa, oni sa najviac pričinili na tomto nádhernom Božom diele, mali otvorené srdce a navrhli urobiť duchovnú obnovu vo farnosti. Oslovili sestričku Gemmu, vincentku z Dolného Kubína, ktorá je v službe ZZM, či by to bolo možné zrealizovať. Pozvali sme kňaza, spoločne sme pripravili program a pozvánku, rozposlali do farností vedúcim ZZM, dohodli sa a zabezpečili, čo bolo potrebné, za čo jej úprimne ďakujeme.

.
Program začal o 9,00 hod. modlitbou sv. ruženca, do ktorej sa zapojili členovia z viacerých farností. Modlitbu a svätú omšu sprevádzali nádherným spevom dievčatá z našej obce, pomôcť im prišla aj ochotná dievčina zo susednej obce Podbiel. Duchovne nás sprevádzal páter Jozef Noga, kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý mal pripravené prednášky a pomáhal nám aj spolu s naším pánom farárom Martinom Bakošom a kaplánom z Dolného Kubína Jankom Závackým zmieriť sa s Bohom. Pri sv. omši boli požehnané dve kaplnky, ktoré budú putovať v rodinách. Aj táto chvíľa nám priblížila a pripomenula, že Panna Mária chce bývať v každej rodine a chce nás sprevádzať v dnešnom náročnom svete ako naša matka, a preto sme dali možnosť aj iným rodinám pripojiť sa, prijať Pannu Máriu do svojich rodín a tešiť sa z jej prítomnosti.

.
Po výbornom obede, ktorý sme mali v kultúrnom dome (tiež ďakujeme za poskytnutie priestorov vedeniu obce), kde bol priestor na vzájomné rozhovory a výmenu skúseností, sme pokračovali prednáškou, prezentáciou o histórii vzniku a pôsobenia ZZM na Slovensku. Potom sme si vypočuli silné svedectvá niektorých členiek a presunuli sme sa do kostola, kde sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a krížovú cestu. Každé zastavenie sa modlili členovia z inej farnosti. O 17,30 hod. sme ukončili náš krásny a požehnaný deň vzájomným poďakovaním organizátorom aj účastníkom.

.
Slová duchovného otca Jozefa, ktorými nás na tejto duchovnej obnove sprevádzal, ešte stále znejú v našich srdciach, veľká vďaka! Témou bolo Buďte dokonalí, Odpustenie a Vďačnosť.

Buďte dokonalí
Dokonalosť nemáme brať ako bezchybnosť, ale ako milosrdenstvo voči ostatným a k sebe. Je dôležité nesúdiť, aby sme neboli ani my odsúdení a uvedomiť si, že aj naše nedokonalosti nás môžu spájať. Cestou svätosti je robiť všetky veci vo svojom živote, bežné práce s láskou a toto všetko s láskou obetovať Pánu Ježišovi a tak nepremrháme obyčajný bežný život. Svätí neboli preto svätí, že boli dokonalí, ale preto, že s láskou konali a obetovali to Pánovi Ježišovi.

Odpustenie
Cestou svätosti kráčame, keď sme milosrdní a odpúšťajúci, ako je v modlitbe Otče náš, „odpusť nám naše viny, ako i mi odpúšťame svojim vinníkom“. Je dôležité odpúšťať, aby bolo odpustené aj nám, ale nemôžeme zabudnúť odpustiť aj samy sebe.

Vďačnosť
Byť vďačný je tiež potrebná čnosť na ceste svätosti, pretože človek keď je vďačný za to, aký je, môže prinášať ovocie tam, kde je. Deo gratias – Vďaka Bohu, svätí boli aj preto svätí, že veľa ďakovali. Táto téma nás naučila si uvedomovať, že každá situácia v našom živote je vlastne dar, lebo aj to, čo vnímame v našom živote ako zlé (akýkoľvek kríž alebo trápenie), nás privádza bližšie k Pánovi Ježišovi.

.
Bol to veľmi požehnaný čas. Hneď na druhý deň po obnove pribudli dve ďalšie rodiny, ktorých členovia sa zúčastnili ako dobrovoľníci a tiež zatúžili, aby aj do ich rodín prišla Panna Mária. Veríme že skrze Pannu Máriu a jej orodovanie potečie ešte nespočetne veľa milostí a Božieho požehnania. Touto cesto sa chceme poďakovať aj všetkým otvoreným srdciam, ktoré prišli na toto stretnutie, ale aj všetkým tým ľuďom, ktorí stretnutie pripravili a akýmkoľvek spôsobom sa zapojili a pomáhali, aby duchovná obnova prebehla čo najlepšie. Chceme sa poďakovať aj Panne Márii, že tam bola s nami a pomáhala nám.

.

Ešte jedna zaujímavosť bola na našej duchovnej obnove. Zavítala medzi nás aj pani redaktorka Monika Huráková a urobila krátku reportáž, rozhovory s účastníkmi pre televíziu Lux.

Jana H. a Erika V. členky ZZM

Reportáž – TU!