Požehnanie kaplnky vo farnosti Grinava

19.apríla 2022 vo farnosti Grinava vzniklo Združenie Zázračnej medaily spojené s apoštolátom putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré má 24 rodín alebo veriacich žijúcich samostatne. Putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily bola požehnaná P. Jozefom Garajom pri večernej svätej omši vo farskom Kostole sv. Žigmunda v Grinave.

.
Od tejto chvíle sa tešíme na prítomnosť Panny Márie v našich domovoch a na dialóg s ňou, ako to robila sestra Katarína Labouré. Nech pretvára náš dom na malý chrám, aby sme žili zasvätení jej Nepoškvrnenému Srdcu na väčšiu Božiu slávu.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Martina Solárová

 

zdieľajte - lajkujte :-)