Stretnutie vo farnosti Hronský Beňadik a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 15. septembra 2019 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska sme navštívili farnosť Hronský Beňadik. Srdečne nás prijal pán farár Tomáš Gračka. Farnosť pozostáva z troch dedín: Hronský Beňadik, Psiare a Orovnica. V Hronskom Beňadiku sa nachádza Bazilika minor sv. Benedikta, opáta. V bočnej kaplnke chrámu je uložená vzácna relikvia Kristovej krvi. Vo farnosti sa veriaci pripravovali na ľudové misie, ktoré mali začať 21. septembra pod vedením našich pátrov vincentínov. Z tohto dôvodu sme prišli aj my sestry predstaviť apoštolát Združenia Zázračnej medaily – podomovú návštevu kaplnky Panny Márie. Panna Mária ponúka svoju návštevu a blízkosť v rodinách, je útechou pre osamelých. Vyprosuje mnohé milosti všetkým, ktorí ju s dôverou prosia. V troch kostoloch farnosti sme sa zúčastnili sv. omší, aby sme s týmto apoštolátom oboznámili veriacich. Darovali sme im Zázračnú medailu s Novénou. Popoludní sme urobili prezentáciu ZZM a porozprávali niekoľko svedectiev na povzbudenie vo viere a dôvere. Ak Panne Márii všetko odovzdáme a zveríme sa do jej materinských rúk, určite bude konať v našich životoch a mocne sa za nás prihovárať u svojho Syna.

.
Po našom odchode a počas misií sa vo farnosti vytvorili tri skupiny, v každej dedine jedna skupinka. Pri záverečnej sv. omši 29. septembra 2019 páter Ondrej Skočík CM požehnal kaplnky Panny Márie a odovzdal rodinám, ktoré ju s láskou prijali, a v ktorých bude putovať.