Púť ZZM v Paríži 2019

V dňoch 21.-24. septembra 2019 sa uskutočnila už tradičná púť členov ZZM do Paríža – do kaplnky zjavenia k Panne Márii Zázračnej medaily.

Radosť a spomienky účastníkov….

Už to, že som sa zúčastnil tejto púte, pripisujem Božej prozreteľnosti a pozvaniu Panny Márie cez vás sestričky. Mám veľkú úctu k našej Nebeskej Mamke a ona chcela aby som bol prítomný na týchto miestach, kde sa Ona zjavila sv. Kataríne v roku 1830. Stáť na tom mieste, kde Ona sedela na stoličke a rozprávala sa so sr. Katarínou, bolo pre mňa hlbokým duchovným zážitkom, keďže som asistoval otcovi Romanovi pri sv. omši ako miništrant. Na túto kaplnku a toto premodlené miesto nikdy nezabudnem. Všetko ostáva v mojom srdci. Čas, ktorý som tu prežil, ma posunul vo viere a pri modlitbe k Panne Márii som prosil o všetky tie milosti, o ktoré nikto nežiada. Rád a s láskou ich prijmem. Hovoriť Bohu „fiat“ ma naučila Panna Mária.

.
Kaplnka sv. Vincenta de Paul je nádherná. Jeho životopis znázornený vo vitrážových oknách tejto kaplnky je povzbudivý a úžasný. Nad oltárom sa nachádza relikvia sv. Vincenta, ktorého sme sa po sv. omši mohli dotknúť, a prosiť o milosti a orodovanie u Nebeského Otca. Múzeum v misijnom dome Lazaristov je jedinečné. Vidieť a dotýkať sa vecí, ktorých sa dotýkali sv. Vincent, sv. Katarína a sv. Lujza, zanechali vo mne hlboký dojem. Listiny, oblečenie a rôzne relikvie, ktoré sa zachovali niekoľko storočí, svedčia o zbožnosti, svätosti a veľkej láske týchto ľudí. Prajem všetkým, ktorí ešte neboli na týchto krásnych miestach, a chcú zažiť dotyk Božej lásky na zemi, aby prišli na Rue du Bac do Paríža. Končím slovami sv. Jána Pavla II.: „Totus tuus Mária“. S úctou Jozef Dobranský

.
Úprimne ďakujeme za všetko. Dokázali sme to s Peťkom (postihnutým chlapcom) za pomoci všetkých milých a srdečných spoluputujúcich.  Pani Silvia s dcérkou sa o nás starali a pán kaplán so sestrou Monikou nám s veľkou pokorou hovorili ako vydržať a prežiť v prítomnosti našej Nebeskej Matky Panny Márie a ostatných svätých, ktorí tam žili a prijali nás do svojho prostredia. Denne sme prežívali nové hlboké zážitky. Vždy, keď Peťko nevládal, snažila som sa to zahovoriť zmenou témy alebo pripojiť sa k inému nášmu pútnikovi a Peťko to prešiel. Stále mi hovoril, ako ma ľúbi, a aký je šťastný. To bola pre mňa sila a odmena. Srdečne Vás pozdravujeme a ďakujeme za najkrajší zážitok. Sme veľmi radi a teraz sa budeme ešte radostnejšie modliť a pomáhať ďalším. S úctou a láskou Rosinovci

.
Púť skončila a v nás ostali úžasné duchovné, ale i cestovateľské zážitky. Ďakujeme za milosť byť účastníkmi takejto púte. Bolo to úžasné, už len ten pocit, že sme na mieste, kde sa zjavila Panna Maria je niečo, čo ťažko vyjadriť slovami. Doniesli sme si odtiaľ vzácne poklady duchovné, ale i medailičky, ktoré boli položené na stoličke, kde sedela Panna Maria. Všade bolo cítiť pokoj, prítomnosť našej Matky. Na púti sa stretlo 33 ľudí, nikoho sme nepoznali, no počas nej sa vytvorilo krásne spoločenstvo, aj vďaka p. Silvii, sr. Kláry a o. Haška, ktoré spájala láska k našej Božej Matke. Bolo to úžasné, Pán Boh zaplať! Ružena Siksová

.
Dovoľujem sa vám poďakovať za sprostredkovanie púte do Paríža a buďte aj vy účastní všetkých milostí, ktorých sa nám tam dostalo. Viera Kucmanová

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! sv. Vincent de Paul, oroduj za nás!

 

zdieľajte - lajkujte :-)