Stretnutie aktívnych členov v Nitre

V nedeľu 15.11.2015 sa konalo v Nitre na Šindolke stretnutie aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily. Cieľom a poslaním stretnutia bolo hlbšie prehĺbenie sa vo vzťahu k Panne Márii a odovzdávanie si skúseností a svedectiev, či už zo svojich vlastných zážitkov alebo zo svojho okolia, ako pôsobí Panna Mária v rodinách kde ju s úctou prijímajú, modlia sa k nej a odovzdávajú jej svoje starosti i radosti.

Po svätej omši nám sestra Gemma priblížila ako prebiehala vincentská formácia sestier Dcér kresťanskej lásky v Paríži a prostredníctvom jej pútavého rozprávania a fotografií sme mali možnosť sa na chvíľu preniesť do kaplnky zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily na Rue de Bac.

Prednáška v podaní sestry Renáty o vieroučnom posolstve medaily, ktorá zobrazuje tajomstvo Panny Márie a je geniálnym, nebom vnuknutým súhrnom celej mariológie pre každodennú potrebu „ponížených a malých“, nám pomohla sa hlbšie zamyslieť aj nad slovami, ktoré vyriekla Panna Mária Don Gobbimu na sviatok Nepoškvrneného počatia:

Ja som Nepoškvrnené počatie.

Ja som vaša prekrásna Matka.

Ja som žena odetá slnkom.

Pre nás všetkých je nesmierne dôležité, aby sme porozumeli tajomstvu Nepoškvrneného počatia a dokázali ho šíriť a zapaľovať srdcia iných pre Pannu Máriu. Duchovné vedenie našich sestier, ale i vincentské posolstvo majú veľký význam pre náš osobný život. Sv. Vincent povedal: „Ak o každom/ej/ z Vás, o Vašej rodinke je možno povedať: „JE TAM PANNA MÁRIA!“ budú sa diať veci, o ktorých nemáte dnes ani tušenia. Svojou vlastnou úctou k Panne Márii vzbudzujme úctu k Nej aj u našich drahých a u tých, s ktorými sa stretávame. Nechajme, nech Ona koná cez nás.

Žasnime teda a ďakujme za to, že Panna Mária nám chce a túži byť v našom živote veľmi blízka.

Katarína

zdieľajte - lajkujte :-)