Prvý formačný deň v Oščadnici

Dňa 17.11.2015 sme prežili prvý formačný deň budúcich aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily na Kysuciach v obci Oščadnica. Bol to jeden Bohom požehnaný deň, ľudia boli nadšení, zahrnutí Božou láskou a milosrdenstvom.

Celý program sa niesol v mariánskom duchu. Predstavenie samotných prednášajúcich, aj poslucháčov bol milý, srdečný a vrúcny. Kultúrny dom bol miestom, kde sa zišlo okolo 60 ľudí ochotných počúvať, cítiť srdcom a nasávať informácie od našich sestričiek Veroniky, Renáty a Gemmy. Prednášky pátra Jozefa Garaja CM zamerané na vysvetľovanie štatútov združenia boli precítené, skutočne žité, bez pretvárky, veríte, tomu, čo žijete a to s pokorou…obohacujúce ducha.

„Žiť s Pannou Máriou je darom, len ho treba prijať, človek má na výber, žiť s Pannou Máriou, alebo bez nej. „Človeče, máš na výber, záleží len na tebe, ako sa rozhodneš!“ „Ako to, že Mária s Ježišom na svadbe v Káne riešili problém novomanželov – nemali vína? Preto, lebo títo mladí chceli mať v dome Ježiša a Máriu….keď chcete mať Máriu vo vašom dome, ona bude riešiť vaše problémy. Mária sa nezastavuje na sebe, upriamuje pohľad na Ježiša. To dobré víno, ktoré mali potom, bol dar. Neoľutoval to, že pozval Ježiša a Máriu do svojho domu. Aby ste túžili mať ju vo svojom dome, a tak ani vy neoľutujete.“

O 12,00 hodine sme sa premiestnili do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sa zišlo cez 300 ľudí. Kázeň pátra Jozefa bola darom pre všetkých. Bolo cítiť, že ako kňaz, tak aj sestričky svojím zasväteným životom nám ukazujú tú správnu cestu v našom putovaní… Pri oltári sme mali zástavu Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá je prvou v združení na Slovensku.

Po načerpaní a obohatení ducha sme posilnili aj telo, chutným obedom. Opäť sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde sme pokračovali v programe prednášok P. Jozefa a s. Renáty o význame mariánskej úcty v živote kresťana. Pomodlili sme sa sv. ruženec a zverením sa Panne Márii do jej ochrany sme ukončili náš celodenný duchovný zážitok. S Máriou je čas požehnaním.

Srdečne ďakujeme za krásny a povzbudzujúci deň a tešíme sa na ďalší – 13.12.2015.

Vďační Oščadničania a Gitka Liptáková, členka ZZM