Druhý formačný deň v Oščadnici

Náš 2. formačný deň bol pre nás opäť veľkým prínosom. Deň sme začali spoločnou modlitbou, aby sme, vedení Duchom svätým a Pannou Máriou, obohatili svoj duchovný život.

Pokračovali sme prezentáciou o zjaveniach Panny Márie z Fatimy a z Medžugorie, ktoré nás povzbudili, aby sme sa veľa modlili za kňazov a zasvätené osoby.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie nám bolo poslané ako záchranná kotva. Mirjana sa vyjadrila: „Že prežívame časy víťazstva srdca Panny Márie. I keď nám Panna Mária pomáha, nemôže toľko, koľko by chcela, lebo stále nie sú rozšírené Fatimské soboty. Preto je v našich rukách prispieť k záchrane sveta i seba samých zachovávaním týchto zmiernych pobožností a ich šírením. Potvrdenie, že Panna Mária nám chce stále pomáhať , i keď sme slabí a neustále padáme do osídiel hriechu, nám dáva nádej. Chce pretvárať naše Srdcia na obraz svojho srdca, len jej ho musíme odovzdať a zbaviť sa strachu a svojou slobodnou vôľou sa rozhodnúť konať pokánie.

.
Sestrička Renáta nám priblížila Dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Hovorila o nejednotnosti v cirkvi k postoju o Nepoškvrnenom počatí – napr. františkáni boli za a dominikáni proti. Uistenie, že Boh si nás chráni aj tým, že nám posiela do cesty osobnosti, ktoré milujú Pannu Máriu. Ako napr. sv. František Saleský, či sv. Lujza de Marillac, ktorá sa modlila k Panne Márii ako k Nepoškvrnenej, hoci nevedela o dogme o Nepoškvrnenej. Táto bola vyhlásená až o niekoľko storočí neskôr 8.12.1854 pápežom Piom IX. Máme sa usilovať každý deň byť v prítomnosti Nepoškvrnenej Panny Márie
a tak privádzať k Nej aj tých, ktorých máme radi.

Potom, čo sme nasýtili svoju dušu i telo, nám páter Ondrej priblížil štatúty nášho združenia, aby sme dokázali charakterizovať, čo je symbolom nášho združenia – t.j. šírenie úcty k Panne Márii cez podomovú návštevu, nosenie
a rozdávanie medailičiek, ktoré sú zároveň aj odznakom spoločenstva ZZM. Súčasťou odznaku je aj povzdych: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“, ktorého denným opakovaním si taktiež uctievame Pannu Máriu. Ako prostriedky napredovania v duchovnom živote nám boli ponúknuté časté zúčastňovanie sa na sv. omši, čítanie Božieho slova, sýtenie našej duše duchovným pokrmom a samozrejme spoločná i osobná modlitba, aby sme zabránili strate našej viery a zároveň ňou podporovali aj naše spoločenstvo. Cieľom ZZM je nasledovanie Ježiša Krista v sile Ducha Svätého podľa príkladu Panny Márie.

Naše stretnutie sme ukončili opäť spoločnou modlitbou, modlitbou svätého ruženca so zamysleniami k Roku milosrdenstva a korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Ďakujeme našim sestričkám Renáte a Gemme a pátrovi Ondrejovi
a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Vďační farníci z Oščadnice