Prezentácia ZZM v Krompachoch

V nedeľu 19. novembra 2023 našu farnosť Krompachy a filiálku Slovinky navštívila sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Doniesla nám do kostola kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, aj rôzne materiály súvisiace Pannou Máriou. Boli sme na troch sv. omšiach. Kaplnku sme umiestnili pred oltár, aby ju všetci videli. Po sv. omši na plátno nám premietala o Zázračnej medaile, zo života Združenia Zázračnej medaily a fotky z rôznych stretnutí rodín s putovnou kaplnkou a aktivity spojené s modlitbou a svedectvami z rôznych farností. Sestra Gemma nám s veľkou úctou a láskou vysvetlila ako a kde sa Panna Mária zjavila sestre Kataríne a všetkých nás to zaujalo. Pozvala nás do tohto apoštolátu Združenia Podomovej návštevy Panny Márie a tak, aby sa šírila láska v rodinách, vrátil sa tak duch modlitby a kresťanský život. Po prednáške sme rozdávali medailičky a letáčiky, tí čo mali záujem o návštevu tejto kaplnky Panny Márie sa zapísali do zoznamu. Veľmi zaujímavé boli svedectvá, stali sa pre nás výzvou, aby sme nezaháľali a zverili sa pod ochranu našej Nebeskej Matky. Z tohto stretnutia sme mali osobný, ale aj duchovný zážitok. Vďaka za to Pánu Bohu, ale aj Gemme.

Mária, Krompachy

.