Požehnanie v Tekovskej Breznici

V utorok 21. Septembra sme mali v našej farnosti Tekovská Breznica milú slávnosť. Po sv. omši otec vincentín porozprával o putovnej kaplnke a p. kostolníčka s manželom si ju ako prví vzali do rodiny. Je to veľké požehnanie pre našu farnosť, že Panna Mária bude putovať po našej dedine a my sa budeme spolu s ňou modliť v našich rodinách.

.
Kaplnku si odovzdávame tak, že rodina, kde bola, ju položí  na bočný oltár Panny Márie a po sv. omši si ju nasledujúca rodina vezme domov. Tak sa stáva, že tí, ktorí o tom ešte nevedeli, a vidia, ako si kaplnku berú do rodiny, sa pýtajú a následne sa zapisujú do ďalšieho zoznamu. Veľa ľudí sa u nás nadchlo. Nech sa  Pán oslávi v našich životoch a toto dielo prinesie ovocie. Všetko na Božiu slávu!

Evka Lauková