Návšteva farnosti Veľká Lehôtka

Sme farnosť Krista Kráľa Veľká Lehôtka, ktorú spravuje dôstojný pán farár Miroslav Sliačan. Patria do nej tri dedinky Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. V našej farnosti pred tromi rokmi vzniklo na sviatok sedembolestnej Panny Márie modlitbové spoločenstvo Rodín Kráľovnej pokoja. V dnešnej dobe má spoločenstvo 12 rodín. Niektorí členovia nášho spoločenstva Rodín Kráľovnej pokoja boli zapojení do podomovej návštevy kaplnky s Pannou Máriou v inej farnosti, ktorá nás veľmi obohacovala a plynuli z nej mnohé milosti a pokoj do rodín, preto sme túžili, aby aj iní prežívali tento úžasný čas spolu s Pannou Máriou.

.
Na tento úmysel sme sa modlili a sme vďační Pánu Bohu a Panne Márii, našej drahej Matke, a sestričkám Márii a Renáte, že sa tento náš sen uskutočnil v nedeľu 19. septembra 2021. Ďakujeme sestričkám za úžasný čas, ktorý sme spolu strávili, za prednášky a svedectvá. Vďaka patrí aj nášmu drahému pánovi farárovi Mirkovi, ktorý s nadšením prijal túto našu túžbu uskutočniť podomovú návštevu Panny Márie v našej farnosti.

Nech nás všetkých so svojim milým Synom žehná a ochraňuje Panna Mária! Amen!

Barbara a Janka