Požehnanie kaplnky v Jablonici

V deň narodenín nášho Kostola sv. Štefana kráľa v Jablonici sa stal v nedeľu 26.9. sviatočným  z mnohých dôvodov.

Jedným z nich bola tradičná hodová slávnosť v našej obci. Ďalšou významnou udalosťou bolo  požehnanie putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Poslednou udalosťou v tento deň bolo požehnanie obnovenej sochy Jána Nepomuckého pri našom kostole.

Chcem sa však poďakovať za krásny priebeh požehnania putovnej kaplnky, ktorá sa už nachádza v prvej rodinke. Hodovú svätú omšu celebroval páter Jozef Garaj a koncelebroval pán farára Roman Stachovič. Páter Garaj sa nám veriacim prihovoril s najväčšou duchovnou láskou a múdrosťou. Ocenil veľkú krásu chrámu v Jablonici, otcovský prístup nášho kňaza Romana a detailnú prípravu veriacich v tradičnom kroji. V liturgii slova upozornil na hroziace duchovné prázdno tejto pandemickej doby, ktorá sa nás snaží presvedčiť, že prestávame byť šťastní. Zdôraznil, aby sme nevzdávali tento nesúlad a neohrozilo nás pochovanie viery spoločne s našimi starými rodičmi. Mať krásny Boží chrám, ale prázdny, nemá pre  ľudský život žiadny význam. A to v každom duchovnom obraze a v každej životnej situácii.
V živote je posilňujúca iba skutočnosť, keď sa veľa ľudských duchovne silných chrámov spojí v jeden veľký, kde môžu spoločne ďakovať a chváliť Božiu lásku a spravodlivosť. Páter vyzdvihol prijatie putovnej kaplnky v našej obci a jej zmysel v tom, aby sme aj sprítomnením kaplnky v domácnostiach podporovali spoločné modlitby v rodinách.

.
Kaplnka bola slávnostne požehnaná  a odovzdaná prvej rodine Faturovej. Po požehnaní nasledoval krátky príhovor starostu obce Jablonice Ing. Silvestra Nestarca, ktorý poprial Jabloničanom príjemnú hodovú slávnosť v kruhu svojich rodín v tomto náročnom období. Po záverečnom požehnaní sa sprievod z kostola odobral k soche Jána Nepomuckého. V roku 1721 dal postaviť správca jablonického panstva Juraj Ragyoczi sochu sv. Jána Nepomuckého pri moste cez riečku Myjavu. V súčasnosti sa nachádza na mieste, kde sa križuje Ulica Červenej armády a Svätojánska. Socha je obnovená a týmto posvätením sa slávnostný obrad ukončil.

Posvätenie putovnej kaplnky v našej farnosti bolo sprevádzané mnohými krásnymi udalosťami v jeden obyčajný nedeľný deň:

– pocit hojnosti, pretože deň bol určený k hodovaniu a stretávaniu sa

– požehnanie a ochrana pred zlým vplyvom prostredníctvom putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily   

– posvätenie sochy, ktorej  už len význam mena Ján ku nám hovorí: Boh je milostivý

Sme za to nesmierne vďační a veríme, že požehnania a ochrana Panny Márie v našich rodinách nás budú posilňovať v láske a nádeji na lepšiu budúcnosť detí, vnúčat a pravnúčat obce Jablonica, aby skutočne tento krásny veľký chrám
v Jablonici nezostal duchovne prázdny .

Ďakujeme Vám páter Jozef Garaj, otec Roman, rehoľné sestry Mária a Renáta.
Boh vám žehnaj!

Katarína