Požehnanie kaplniek v Martine

Dňa 25. septembra a 29. septembra 2021 pribudli vo farnosti Martin mesto 2 ďalšie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Vytvorili sa nové skupinky z prihlásených rodín, ktoré bude Panna Mária navštevovať. Kaplnky Panny Márie požehnal pán dekan a pán kaplán farnosti. Panna Mária tak ponúka svoju lásku a potrebné milosti mnohým,
ktorý ju s dôverou prosia a prijímajú ju za Matku a Kráľovnú svojich rodín a domácností.
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!
.
Mária, členka ZZM
.