Návšteva vo farnosti Prečín a filiálke Bodiná

Po žiadosti našej farnosti v Prečíne o putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a vypočutých modlitbách na prvú nedeľu 3.10.2021 v mesiaci október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, sme v našej farnosti a na filiálke Bodiná s radosťou privítali sestry z rehole  sv. Vincenta v Nitre.

Dozvedeli sme sa o živote sv. Kataríny Labouré, ktorej sa zjavila Panna Mária, a aj o vzniku medaily, ktorej právom patrí pomenovanie zázračná. Potom nám sestra Mária predstavila podomovú návštevu Panny Márie, ktorej veríme, že prinesie do rodín našej farnosti stálu ochranu, pomoc v trápeniach, pravú úctu a lásku k Bohu i našej nebeskej Matke
a samozrejme i požehnanie, tak veľmi potrebné v tejto ťažko skúšanej dobe!

.
Po predstavení kaplnky sme z úst sestry Renátky so zatajeným dychom, úsmevom na tvári, ale aj so slzami v očiach počúvali svedectvá spojené so zázrakmi konané na príhovor Panny Márie, ktorá sa o nás neustále stará, miluje nás nekonečnou materinskou láskou, prihovára sa za nás u svojho Syna Ježiša a nikdy nás neopustí.

V mene všetkých farníkov ďakujem sestričkám za návštevu, za vrúcne slová i povzbudenia. A už teraz sa tešíme na posvätenie a odovzdanie kaplniek do našej farnosti!

BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME!

Katarína Villínová