Návšteva CZŠ Žilina Solinky

Vo štvrtok 7. októbra navštívili našu školu sestričky vincentky, aby nám predstavili projekt putovnej kaplnky Panny Márie, ktorým chceme nadviazať na motto nedávnej návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“. Kaplnka v týždňových intervaloch zavíta postupne medzi žiakov všetkých tried materskej i základnej školy, pričom neobíde ani učiteľov či iných našich zamestnancov.

.
Súčasťou prezentácie bolo tiež priblíženie pôvodu „zázračnej medaily“, cez ktorú sa Boh v Márii aj dnes prihovára svedomiu ľudí a zahŕňa ich svojimi milosťami. Medaila ako malý darček na záver zjavne potešila mladších i starších. Najbližšie dni je možné kaplnku vidieť vo vestibule školy. Nech aj táto akcia je pre nás pozvaním k prehĺbeniu vzťahu
s našou nebeskou Matkou a vzájomnému zjednocovaniu sa v modlitbe.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“