Návšteva farnosti Valča

V nedeľu 10. októbra 2021 sme v našej farnosti Valča a vo filiálke Príbovce s radosťou privítali vzácnu návštevu – kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Vďaka pomoci Ducha Svätého sme napriek malým ranným komplikáciám všetko včas stihli a naše milé návštevníčky – Pannu Máriu a sestričku Gemmu Blaškovú DKL – sme privítali už na rannej svätej omši v Príbovciach. Sestrička Gemma sa po nej prihovorila všetkým veriacim a pozvala ich na popoludňajšie stretnutie spojené s predstavením tohto krásneho apoštolátu. Následne mal môj manžel František tú česť a sprevádzal sestričku Gemmu na svätú omšu do farského kostola vo Valči, z čoho sa úprimne tešil. Prítomní veriaci veľmi ocenili krásnu a hodnotnú prezentáciu, príhovor sestričky Gemmy, oslovili ich aj prinesené knižné tituly, medailičky a všetky ďalšie materiály. So slzami v očiach sme chválili Pána za jeho veľké milosrdenstvo, o ktorom sme sa presvedčili vďaka sprostredkovaniu svedectiev členov Združenia Zázračnej medaily. Boli krásne a bolo ich tak veľa!
S láskou a dôverou budeme aj my vítať našu drahú mamičku vo svojich domácnostiach a tešiť sa na jej prítomnosť
a jej zázračný príhovor a dotyk Božej lásky.

.
Ďakujeme aj nášmu drahému duchovnému otcovi vdp. Štefanovi Barilovi za podporu a láskavosť pri predstavení tohto Božieho diela v našej farnosti. Ďakujeme mu za pomoc pri organizácii a šírení apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Ďakujeme aj Vám sestričky, za Vašu službu lásky voči nám – rodinám i jednotlivcom.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame

Michaela