Požehnanie v Kysuckom Novom Meste

Je 16. apríla 2023 – nedeľa Božieho milosrdenstva a u nás vo farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste sa konala milá slávnosť – požehnanie „Podomových kaplniek Panny Márie Nepoškvrneného počatia“ a tým založenie Združenia Zázračnej medaily.

Po návšteve sestry Gemmy, vincentky v našej farnosti (12.2.2023), ktorá nás oboznámila s poslaním Združenia Zázračnej medaily a Podomovej návštevy Panny Márie sa veriaci zapisovali do zoznamu prijatia Podomovej, putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

Postupne sa vytvorilo 5 skupiniek približne cca po 20 rodín. Pri sv. omši otec Jozef Noga – vincentín, posvätil a odovzdal 5 kaplniek prvým rodinám a ktoré budú postupne navštevovať jednotlivé domácnosti.

Veríme, že Panna Mária bude mocne pôsobiť v našich rodinách, čím sa upevní láska, súdržnosť a úcta rodín k Panne Márii a cez ňu aj k jej synovi Ježišovi Kristovi.

Nech je to všetko na chválu, slávu a česť nášho nebeského Otecka. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

vedúca ZZM Emília Sovíková

.