Stretnutie vedúcich ZZM v Košiciach

Dňa 15.04.2023, v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva sa v komunite sestier Vincentiek v Košiciach konalo stretnutie vedúcich ZZM východ. Celým stretnutím nás s láskou sprevádzala sr. Gemma.

Začali sme adoráciou s Božím milosrdenstvom, kedy sme mali možnosť rozjímať nad veľkosťou Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás ľudí veľkou nádejou vzhľadom k večnému životu. Čím väčšia je naša dôvera, tým väčšie je Božie milosrdenstvo. Pán Ježiš povedal sestre Faustíne: „Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.“ „Čím väčší je hriešnik, tým má väčšie právo na moje milosrdenstvo.“ Adoráciu sme ukončili Korunkou Božieho milosrdenstva.

 

Pokračovali sme prezentáciou, obsahom ktorej bola história ZZM na Slovensku a tiež súčasné aktivity ZZM. Sr. Gemma nám vysvetlila cirkevný, mariánsky a vincentský charakter ZZM, rozprávala nám o cieľoch Združenia, akými prostriedkami máme plniť ciele združenia a hovorila nám aj o členstve v ZZM. Počas prezentácie sme sa presvedčili, že za ten čas, od kedy putuje Panna Mária Zázračnej medaily aj na Slovensku, dotkla sa sŕdc mnohých ľudí, ktorí zažili Jej blízkosť. Na Jej príhovor došlo k zázračným telesným aj duševným uzdraveniam, napravili sa vzťahy v rodinách, pomohla vo finančných ťažkostiach, pri ohrození života…. na každom kroku….v každej potrebe… v každom trápení…každý deň…. každú chvíľu….

V závere sme sa povzbudili vzájomným zdieľaním našich skúseností ako vedúcich kaplniek. Svedectvá, o ktoré sme sa navzájom podelili, boli len ďalším dôkazom toho, ako Panna Mária mocne pôsobí v našich životoch, ak sa na ňu s dôverou obrátime.

 

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

členka ZZM Lucia Vargová

.