Požehnanie kaplnky v Orovnici

Po roku a pol putovania podomovej kaplnky Panny Márie sa tešíme už z druhej kaplnky v našej filiálke Orovnica, farnosť Hronský Beňadik. Kaplnku nám tento krát 19.februára 2021 posvätil náš miestny pán farár.

.
Tešíme sa, že budeme môcť mať kaplnku a pripomínanie si Máriinej blízkosti častejšie, keďže mnohým z nás sa nám s ňou ťažko lúči.
Nech Panna Mária rozsieva v našej dedine i po celom Slovensku veľa milostí.
Vďaka, sestričky, za túto misiu, s ktorou ste k nám prišli.

Ľubica Brenkusová