Požehnanie kaplniek v Novej Bani

15.2.2021 požehnal pán dekan v Novej Bani ďalšie dve kaplnky Panny Márie ZM.

Predovšetkým sme vďační Panne Márii za jej vedenie a požehnávanie našej snahy o rozširovanie radov ctiteľov Panny Márie ZZM nielen vo farnosti Nová Baňa.

Božena Budinská