Požehnanie kaplniek v Moravanoch nad Váhom

Volám sa Lucia a chcela by som sa s Vami podeliť a napísať Vám pár slov o stretnutí s Pannou Máriou Zázračnej medaily a vnuknutí Ducha Svätého. Panna Mária mne aj mojej kamarátke Danke vnukla tú istú myšlienku a prosbu nezávisle od seba. Každá  z nás dostala  to vnuknutie iným spôsobom. Ja som dostala pri rozjímaní a Danka pri modlitbách a uvažovaní.

V tejto ťažkej situácii pandemickej dobe sme úpenlivo obidve mysleli v modlitbách na našich známych, priateľov, kamarátov v zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom,  ale samozrejme aj na všetkých ľudí. Rozmýšľali sme, ako by sme ich mohli posilniť, aby išli   ďalej vo viere, v láske a v nádeji, že to raz určite skončí. Veď nič netrvá večne tu na zemi, iba naša láska k Bohu a Panne Márii a k Ježišovi Kristovi je nekonečná, veľkolepá a plná milostí a darov. Cez Máriu sa dostaneme k Ježišovi. Per Mária ET Jezum. A tak mi pri rozjímaní napadlo, že by sme mohli kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily podarovať a potešiť seniorov v zariadeniach.

.
Neskôr o pár dní na to mi nezávisle volala kamarátka Danka a v rozhovore mi povedala, ako by to bolo pekné, keby sa mohli naši seniori, keď  teraz kvôli obmedzeniam momentálne nemôžu chodiť na vychádzky, dostať ku kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily. A Panna Mária začala cez nás konať. Teraz máme v našej obci kaplnky dve v zariadení pre seniorov a na Striebornici. Panna Mária už koná svoje a Božie dielo v týchto zariadeniach.

Ostávajme stále s ňou, milujme ju celým srdcom, ako nás miluje Ona so svojím Synom Ježišom Kristom. Ostaňme verní Bohu a naklonení vnuknutiam Ducha Svätého,  buďte všetci požehnaní a ostávajme v pokoji, mieri a láske jeden k druhému,  ako nás naučil nás Pán Ježiš Kristus. Bohu vďaka za všetko. Amen.

S úctou a láskou Lucia Badanová