Požehnanie kaplnky v Malých Uherciach

Konečne nastal deň aj v našej farnosti Partizánske Šípok, v kostole sv. Anny v Malých Uherciach, keď bola posvätená putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Stalo sa to v nedeľu 12.5.2024 pri sv. omši o 8.00 hod. Tešili sme sa, že ju prišiel posvätiť P. Jozef Noga CM, ktorý nám v homílií opäť porozprával o Združení Zázračnej medaily,  o jeho význame, sile a podomovej kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily. Bola to slávnosť, ktorú nám svojím spevom spestrili naše speváčky Malkáčky. Zaspievali piesne: Prijmi Matka v náruč dietky, našu „hymnu”  kostola sv. Anny a na záver Vykvitla ruža… bolo to krásne. Ale najslávnostnejší okamih nastal po sv. prijímaní, keď posvätil kaplnku páter Noga a odovzdal ju o prvej rodiny p. Márie Ferenciovej. Práve táto pani sa zaslúžila, že aj v našej farnosti máme túto putovnú kaplnku. Aj slzičky šťastia vypadli, že sa jej to podarilo. Pán Boh zaplať za tento dar.

Jana  Vančová