Návšteva farnosti Čechynce

V mesiaci Panny Márie v piatok 10. mája 2024 večer sme sa členovia ZZM a naši birmovanci zišli na spoločnom stretnutí s Pannou Máriou Zázračnej medaily. Veľká vďaka patrí hlavne nášmu vdp. Dušanovi Molekovi, ktorý prechováva veľkú úctu a lásku k našej nebeskej Matke Márii a cez Ňu sme spoznali aj s. Máriu z Nitry, Máriinu bojovníčku. S. Mária nám porozprávala o zjavení Panny Márie Zázračnej medaily s. Kataríne, o Združení a tiež zaujímavé svedectvá.

Kaplnka v našej farnosti už putuje. Dnes už máme u nás 40 rodín spojených v modlitbe s našou nebeskou  Maminkou a 3 kaplnky, a pritom sme len malá hŕstka veriacich z filiálky Čechynce. Vďaka Bohu a Panne Márii sa menia i srdcia našich blízkych a napĺňajú sa láskou a pokojom.

Mária  Lešková