Návšteva v Nitre na Kalvárii

V nedeľu 26. mája 2024 nás v našej farnosti navštívila sr. Mária, dcéra kresťanskej lásky a prihovorila sa nám na všetkých troch omšiach. Na detskej svätej omši nám spolu s deťmi pútavo vyrozprávala príbeh sv. Kataríny a jej stretnutia s Pannou Máriou, ktorá sa jej zjavovala. Deti tak boli vtiahnuté do samotného príbehu. Sestrička Mária nám zároveň predstavila Združenie Zázračnej medaily, jeho históriu a význam. Povzbudila nás, aby sme Pannu Máriu s radosťou pozvali do našich domovov, do našej „kuchyne“, do našich problémov, do našich každodenných ťažkostí. Panna Mária je našou dobrou Mamkou, ktorá veľmi dobre rozumie tomu, čo prežívame. Chce nám dať všetky potrebné milosti. Veľmi sa už tešíme, kedy do našich domácností zavíta putovná kaplnka a Panna Mária navštívi aj tú našu „kuchyňu“. Milá sestrička, ďakujeme Vám za srdečné stretnutie a povzbudenia k modlitbe.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Lucia