Vo farnosti Belá nad Cirochou

Na žiadosť miestneho duchovného otca Miroslava Turčíka, v nedeľu 26. mája 2024 sa vo farnosti Belá nad Cirochou uskutočnila prezentácia Združenia Zázračnej medaily. Farnosť navštívila sr. Gemma, vincentka z Košíc. V sobotu pri večernej sv. omši a v nedeľu pri rannej sv. omši vo farskom kostole, počas oznamov, sestra informovala v krátkosti o duchovnej aktivite putovných kaplniek Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú ponúkla prítomným. Po sv. omši rozdávala Zázračnú medailu s informačnými letáčikmi. Nasledovala návšteva filiálky Zemplínske Hámre, kde po sv. omši porozprávala a vysvetlila tento vzácny rodinný apoštolát. Mnohí v tejto dedine ho už poznajú zo susednej farnosti Snina. V našej farnosti v túto nedeľu bola tiež krásna slávnosť 1. sv. prijímania a po výbornom obede bola o 14,00 hodine v kostole prezentácia s podrobnejšími informáciami ohľadom Zázračnej medaily, Združenia a jeho apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie, cez video a svedectvá. Ďakujeme za povzbudenie v úcte a láske k Panne Márii. Už po prezentácii sa prihlásilo mnoho rodín. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, aj za všetkých našich farníkov. Ďakujeme pánu farárovi, že nám sprostredkoval túto krásnu aktivitu pre naše rodiny.

vďační účastníci