List provinciála vincentínov k blahorečeniu Bož. služobníka J. Havlíka

Pre zobrazenie listu vizitátora kliknite na okno nižšie:

List vizitátora